Giáo dục

Viết đoạn văn về 1 phát minh khoa học bằng tiếng Anh kèm từ vựng

Phát minh khoa học là một trong nhiều các tác phẩm nghiên cứu hữu ích đối với con người. Ngay sau đây hãy cùng Trường Cao Đẳng Kiên Giang tìm hiểu về đoạn văn về một phát minh bằng tiếng anh hay nhất nhé

1. Từ vựng tiếng Anh về phát minh khoa học

– Invention – Phát minh

– Discovery – Khám phá

– Innovation – Đổi mới

– Patent – Bằng sáng chế

– Prototype – Mẫu thử

– Breakthrough – Bước đột phá

– Research – Nghiên cứu

– Experiment – Thử nghiệm

– Hypothesis – Giả thuyết

– Theory – Lý thuyết

– Scientific method – Phương pháp khoa học

– Laboratory – Phòng thí nghiệm

– Data – Dữ liệu

– Analysis – Phân tích 

– Conclusion – Kết luận

– Experimentation – Thực nghiệm

– Inference – Suy luận 

– Verification – Xác minh

– Demonstration – Chứng minh

– Research and development (R&D) – Nghiên cứu và phát triển

– Design – Thiết kế

– Observation – Quan sát 

– Result – Kết quả

– Empirical data – Dữ liệu thực nghiệm

– Data analysis: Phân tích dữ liệu

– Methodology – Phương pháp

– Procedure – Thủ tục

– Precision – Độ chính xác

– Accuracy – Độ chính xác

– Measurement – Đo lường

– Control – Kiểm soát

– Variables – Biến số

– Patent application – Đơn xin cấp bằng sáng chế

– Intellectual property – Sở hữu trí tuệ

– Scientific journal – Tạp chí khoa học

– Peer review – Đánh giá bởi các đồng nghiệp

– Implementation – Triển khai

– Commercialization – Thương mại hoá

– Invention disclosure – Tiết lộ phát minh

– Intellectual Property rights – Quyền sở hữu trí tuệ

– Technological advancement – Tiến bộ công nghệ

– Experiment design – Thiết kế thí nghiệm

– Scientific inquiry – Điều tra khoa học

– Laboratory equipment – Thiết bị phòng thí nghiệm

 

2. Đoạn văn bằng tiếng Anh về phát minh khoa học – mẫu số 1

Scientific invention is one of the important human achievements in exploring and learning about the world around us. Scientific inventions have greatly contributed to the advancement  of society and improved people’s lives 

Scientific inventions have changed the way we live, work and interact with each other. From the invention of the electric light to medical inventions such as vaccines, to new technologies such as computers and the internet, there have been countless conveniences and benefits.

Scientists and inventors are always striving to find new inventions, solve current problems and improve people’s  quality of life. They use the most advanced scientific and technological methods to create new products, solve complex problems, and discover new things about the world around us.

Scientific invention is not only the result of the dedication and creativity of scientists, but also the result of cooperation and information exchange between countries organizations and individuals around the world gender

In short, scientific invention is an indispensable part of human progress and development. These inventions bring great benefits to society and help us to continue to explore and understand the world around us

=> Tiếng Việt

Phát minh khoa học là một trong những thành phần quan trọng của con người trong quá trình khám phá và tìm hiểu về thế giới xung quanh chúng ta. Các nhà phát minh khoa học đã đóng góp rất lớn cho sự tiến bộ của xã hội và cải thiện cuộc sống của con người 

Những phát minh khoa học đã thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tương tác với nhau. Từ việc phát minh đèn điện đến các thiết bị phát minh trong y học như vắc xin, các công nghệ mới như máy tính và internet đều đã mang đến những lợi ích và tiện ích không thể đếm được

Những nhà khoa học và nhà phát minh luôn nỗ lực để tìm ra những phát minh mới, giải quyết các vấn đề hiện tại và nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Họ sử dụng những phương pháp khoa học và công nghệ tiên tiến nhất để tạo ra các sản phẩm mới, giải quyết các vấn đề phức tạp và khám phá những điều mới mẻ về thế giới xung quanh chúng ta 

Phát minh khoa học không chỉ là kết quả của sự cống hiến và sáng tạo của những nhà khoa học mà còn là kết quả của sự hợp tác và trao đổi thông tin giữa các quốc gia, các tổ chức và cá nhân trên khắp thế giới giới hạn

Tóm lại, phát minh khoa học là một phần không thể thiếu trong sự tiến bộ và phát triển của con người. Những người phát minh này mang đến những lợi ích to lớn cho xã hội và giúp chúng ta tiếp tục khám phá và tìm hiểu thế giới xung quanh mình.

 

3. Đoạn văn bằng tiếng Anh về phát minh khoa học – mẫu số 2

Throughout history, there have been many scientific inventions that have important and influenced our lives. One of them was the invention of the computer

Computers were invented in the 1940s and 1950s and have become an extremely important tool in our daily lives. It has made work faster, more efficient and more precise. Not only for simple calculations, computers are also used in many different fields such as science, technology, culture and education

Computing has advanced a lot over the decades with new technologies being developed such as microprocessors, operating systems, software, computer networks and the internet. As a result, computers have helped people save a lot of time and effort at work and at the same time opened up a new world of information and communication

The computer is an extremely important scientific invention and has changed our lives dramatically. It is a testament to the power of science and technology, and also a testament to the human capacity to create and innovate

Pioneers in this field include John Atanasoff and Clifford Berry, who invented the first electronic calculator in 1942 . Since then, many other scientists have gone on to develop different types of computers, from lab computers to laptops and tablets

During the 1960s and 1970s, computers became an important tool in science and technology, especially in the fields of telecommunications and information technology. Electronic engineers have developed new microprocessors and memory, which increase the speed of computation and the ability to store information

With the development of computer networks, computers have become very important, allowing users to access information around the world. This has led to the birth of the internet and online services and social media

Nowadays, computers have become an indispensable part of our lives. We use computers for work, study, entertainment and communication. Devices such as smartphones, tablets and laptops have become important personal tools for us 

Therefore, it can be said the computer is a very important scientific invention and has played a key role in promoting the development of science and technology  throughout the decades

=> Tiếng Việt

Trong lịch sử đã có rất nhiều phát minh khoa học quan trọng và ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Một trong số đó là việc phát minh ra máy tính.

Máy tính được phát minh vào những năm 1940 và 1950 và đã trở thành một công cụ cực kỳ quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó đã giúp cho công việc được thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn và chính xác hơn. Không chỉ dùng cho tính toán đơn giản, máy tính còn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và giáo dục

Máy tính đã tiến bộ rất nhiều qua nhiều thập kỷ với các kỹ thuật mới được phát triển như bộ vi xử lý, hệ điều hành, phần mềm, mạng máy tính và internet. Nhờ đó máy tính đã giúp con người tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức trong công việc, đồng thời mở ra một thế giới mới của thông tin và truyền thông

Máy tính là một phát minh khoa học cực kỳ quan trọng và đã thay đổi cuộc sống của chúng ta một cách đáng kể. Nó là bằng chứng minh chứng cho sức mạnh của khoa học và công nghệ, đồng thời là bằng chứng minh chứng cho khả năng của con người để sáng tạo và đổi mới

Những người tiên phong trong lĩnh vực này bao gồm John Atanasoff và Clifford Berry, người đã phát minh ra máy tính điện tử đầu tiên vào năm 1942. Từ đó, nhiều nhà khoa học khác đang tiếp tục phát triển các loại máy tính khác nhau từ máy tính phòng thí nghiệm đến máy tính xách tay và máy tính bảng

Trong thập kỷ từ 1960 đến 1970 máy tính đã trở thành một công cụ quan trọng trong các ngành khoa học và công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. Các kỹ sư điện tử đã phát triển các bộ vi xử lý và bộ nhớ mới giúp tăng tốc độ tính toán và khả năng lưu trữ thông tin

Với sự phát triển của mạng máy tính, máy tính đã trở thành một phương tiện truyền thông rất quan trọng, cho phép người dùng truy cập vào thông tin trên toàn thế giới. Điều này đã dẫn đến sự ra đời của internet và các dịch vụ trực tuyến như email, tìm kiếm, mua sắm trực tuyến và truyền thông xã hội

Hiện nay, máy tính đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sử dụng máy tính để làm việc, học tập, giải trí và giao tiếp. Các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay đã trở thành những công cụ cá nhân quan trọng của chúng ta

Vì vậy có thể nói rằng máy tính là một bộ phận phát minh khoa học vô cùng quan trọng và đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ trong suốt nhiều thập kỷ.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề đoạn văn về phát minh khoa học bằng tiếng Anh kèm từ vựng mà Trường Cao Đẳng Kiên Giang cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài biết về chủ đề viết đoạn văn bằng tiếng Anh về lễ hội ở Việt Nam kèm bản dịch của Trường Cao Đẳng Kiên Giang. Còn điều gì vướng mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1900.6162 hoặc gửi email: [email protected] để được hỗ trợ. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button