Giáo dục

Viết đoạn văn tiếng Anh về lễ hội Đền Hùng kèm từ vựng hay nhất

Lễ hội đền Hùng là một lễ hội quan trọng bậc nhất của dân tộc ta. Nhân dịp lễ hội đang được diễn ra bố có cho tôi được đến thăm đền Hùng vào đúng mùa lễ hội nên các hoạt động diễn ra tại đây rất đông đúc. Hãy cùng tìm hiểu Viết đoạn văn tiếng Anh về lễ hội Đền Hùng kèm từ vựng hay nhất qua bài viết dưới đây.

Viết đoạn văn Tiếng Anh về lễ hội Đền Hùng kèm từ vựng hay nhất:

Mẫu số 1:

Every year on the 10th day of the 3rd lunar month, in my hometown, there is a big festival called Hung Temple Festival (Ancestral Hung King’s death anniversary). In a dignified atmosphere, people across the country gathered at Hung Temple to burn incense in memory of King Hung. This festival has left an indelible impression on me. The fun opens up many images and joys after a dignified and respectful time of the descendants in front of their ancestors. Muong girls holding small mace like blue and red paint sticks beat drums mixed with groups of people beating gongs and gongs to a strange rhythm. There is also a group of young men and women with batons in their hands, beating rhythmically on wooden crates. The Hung Temple Festival is still considered the most sacred festival because it is a place for Vietnamese people to remember the heroic and glorious roots and traditions of their Vietnamese ancestors. On the occasion of my ancestral death anniversary, but remembering the story of the time of “socialism, the king was in peace”, my parents had settled down, the theory was interesting, they couldn’t remember everything. After the ceremony, the games were very fun and attractive. Fireworks glow in the evening sky. Even after we said goodbye, I still have vivid memories of the ceremony. The Hung Kings have made great contributions to the country. I promise to study hard and study hard to repay the merits of my ancestors and make the country richer and more beautiful. Our modern times serve to decorate and promote the beauty of the Hang Vuong worshiping ceremony, which has become an indispensable traditional way of thinking and living in the cultural, spiritual, and religious life of Vietnamese people. No distinction between young and old, male and female, age or religion. All children in the country, children abroad are allowed to visit grandparents’ graves, visit pagodas and participate in the Hung Kings Festival.

=> Dịch nghĩa: Hàng năm vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, ở quê tôi có một lễ hội lớn gọi là Lễ hội Đền Hùng (Giỗ tổ Hùng Vương). Trong không khí trang nghiêm, đồng bào cả nước đã tề tựu về Đền Hùng thắp hương tưởng nhớ Vua Hùng. Lễ hội này đã để lại ấn tượng khó phai trong tôi. Cuộc vui mở ra bao hình ảnh, bao niềm vui sau khoảng thời gian trang nghiêm, thành kính của con cháu trước ông bà tổ tiên. Những cô gái Mường cầm những chiếc chùy nhỏ như dùi sơn xanh đỏ đánh trống hòa lẫn với những nhóm người đánh cồng, chiêng theo một nhịp điệu kỳ lạ. Ngoài ra còn có một nhóm thanh niên nam nữ tay cầm dùi cui đập nhịp nhàng vào những chiếc thùng gỗ. Rồi múa lân, múa sư tử, múa lân… Khách hành hương đến Đền Hùng không chỉ để ngắm cảnh và hòa mình vào không khí lễ hội mà còn vì nhu cầu tâm linh. Mỗi người hành hương về đất tổ đều thắp nén nhang tìm làn khói thơm để gửi gắm tâm tư đến tổ tiên. Trong tâm hồn người Việt, những nắm đất và chướng ngại vật ở đây rất thiêng liêng, và không khó hiểu khi bạn nhìn thấy những bức tường đá với những chướng ngại vật màu đỏ và bát nhang. Lễ hội Đền Hùng là một truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam. Trong số rất nhiều lễ hội được tổ chức trên khắp cả nước, Lễ hội Đền Hùng vẫn được coi là lễ hội thiêng liêng nhất bởi đây là nơi để mọi người Việt Nam tưởng nhớ về cội nguồn và truyền thống hào hùng, vẻ vang của tổ tiên. Cha mẹ tôi nhân dịp giỗ tổ mà nhớ lại câu chuyện thời “xã hội chủ nghĩa, vua yên bề tôi” thì cha mẹ tôi đã yên bề gia thất, lý thuyết thú vị, không thể nhớ tất cả mọi thứ. Sau phần lễ là các trò chơi được mở ra hết sức vui nhộn và hấp dẫn. Pháo hoa rực sáng in trên bầu trời buổi tối. Ngay cả sau khi chúng tôi nói lời tạm biệt, tôi vẫn còn những ký ức sống động về buổi lễ. Các Vua Hùng đã có công với đất nước. Em xin hứa sẽ chăm ngoan học giỏi để đền đáp công lao của tổ tiên và làm cho Tổ quốc ngày càng giàu đẹp. Thời hiện đại của chúng ta càng phục vụ cho việc bài trí và phát huy nét đẹp của lễ cúng Hằng Vương đã trở thành nếp nghĩ, nếp sống truyền thống không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần tín ngưỡng của người Việt Nam. Không phân biệt già trẻ, nam nữ, không phân biệt tuổi tác, tôn giáo. Tất cả trẻ em ở trong nước, trẻ em ở nước ngoài đều được đi tảo mộ ông bà, viếng chùa và tham gia Lễ hội Hùng Vương.

 

Mẫu số 2:

Every year, thousands of visitors from all over the country attend the national festival, the Hung Temple Festival. This is a memorial ceremony for the Hung Kings who have built the country. The Hung Temple Festival takes place from the 8th to 11th day of the third lunar month, but the main day of the festival is the 10th, which is the day Vietnamese workers have a day off. The main ceremony is held at Hung Temple on Quy Linh mountain, Phu Tho province. There are many old and modern flags hanging along the way to the temple. During the Hung Temple Festival, there are many folk games such as swinging, rice blowing contests, and human chess. Banh chung, banh day are also ready to commemorate the legend of Lang Liu (the 18th Hung King, who invented these cakes). Thus, the Hung Temple Festival is one of the most important and sacred festivals of the Vietnamese nation.

=> Dịch nghĩa: Hàng năm, hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên đất nước tham dự lễ hội quốc gia, Lễ hội Đền Hùng. Đây là lễ tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước. Lễ hội Đền Hùng diễn ra từ ngày 8 đến 11 tháng 3 âm lịch, nhưng ngày chính hội là ngày 10, là ngày người lao động Việt Nam được nghỉ. Phần lễ chính được tổ chức tại Đền Hùng trên núi Quý Lĩnh, tỉnh Phú Thọ. Có rất nhiều cờ xưa và nay treo dọc đường vào chùa. Trong Lễ hội Đền Hùng có nhiều trò chơi dân gian như đánh đu, thi thổi cơm thi, cờ người. Bánh chưng, bánh dày cũng đã sẵn sàng để tưởng nhớ truyền thuyết về Lang Liêu (Vua Hùng thứ 18, người đã phát minh ra những chiếc bánh này). Như vậy, Lễ hội Đền Hùng là một trong những lễ hội quan trọng và thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam.

 

Mẫu số 3:

Hung Temple Festival is an important cultural event of Vietnam, held annually to honor the first kings in Vietnamese history, usually lasting for three days, from March 9 to 11 lunar calendar, usually falls in April of the solar calendar. The festival is a time for people to pay their respects to the nation’s ancestors and express gratitude for the country’s prosperity. During the festival, there are many activities and performances that showcase the country’s rich cultural heritage. One of the most important activities is the incense offering ceremony at Hung Temple, where people come to pray for luck, happiness and success. Hung Temple Festival is an opportunity for people to review the history and national identity, strengthen the sense of community and national pride. In short, the Hung Temple Festival is a precious cultural event in Vietnam, imbued with history and tradition.

=> Dịch nghĩa: Lễ hội Đền Hùng là một sự kiện văn hóa quan trọng của Việt Nam, được tổ chức hàng năm để tôn vinh các vị vua đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, thường kéo dài trong ba ngày, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch, thường rơi vào tháng 4 dương lịch. Lễ hội là thời gian để mọi người tỏ lòng thành kính với tổ tiên dân tộc và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự thịnh vượng của đất nước. Trong lễ hội, có rất nhiều hoạt động và buổi biểu diễn giới thiệu di sản văn hóa phong phú của đất nước. Một trong những hoạt động quan trọng nhất là lễ dâng hương tại Đền Hùng, nơi mọi người đến để cầu may mắn, hạnh phúc và thành công. Lễ hội Đền Hùng là dịp để người dân ôn lại lịch sử và bản sắc dân tộc, củng cố ý thức cộng đồng và lòng tự hào dân tộc. Tóm lại, Lễ hội Đền Hùng là một sự kiện văn hóa quý báu ở Việt Nam, mang đậm dấu ấn lịch sử và truyền thống.

 

Từ vựng về lễ hội Đền Hùng

Loại từ Từ vựng Dịch nghĩa
N festival lễ hội
N Hung Temple Festival lễ hội đền Hùng
N Hung King’s Festival Giỗ tổ Hùng Vương
N ancestor  tổ tiên
N ceremory  lễ kỷ niệm
N public holiday/national holiday ngày lễ quốc gia
N prayer người cầu nguyện/lời cầu nguyện
V participate in tham gia vào
V remind nhắc nhở, tưởng nhớ
V take palce diễn ra
V thurity dâng hương 
A important  quan trọng, trọng đại
A instrumental có góp phần, có đóng góp vào
A ancient  cổ xưa

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button