Giáo dục

Vì sao phải bảo vệ tổ quốc? Nội dung, vai trò của bảo vệ tổ quốc

Bảo vệ tổ quốc là một trong những nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả của người dân Việt Nam. Vậy tại sao chúng ta phải bảo vệ tổ quốc? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu thông qua nội dung sau đây:

1. Bảo vệ tổ quốc là gì?

Bảo vệ tổ quốc là một trong những thuật ngữ được sử dụng nhiều và vô cùng quen thuộc đối với mỗi chúng ta. Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Bên cạnh đó bảo vệ tổ quốc còn là sự nghiệp của toàn dân, là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công  dân. Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc là những sự việc công dân phải thực hiện để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. 

Theo đó thì bảo vệ tổ quốc là gắn liền với bảo vệ nhà nước, thể chế chính trị xã hội và lợi ích quốc gia, dân tộc. 

2. Vì sao phải bảo vệ tổ quốc? 

Bảo vệ tổ quốc chính là gìn giữ thành quả của cha ông. Để có một đất nước hòa bình và phát triển như bây giờ thì thế hệ cha ông chúng ta đã phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt để có thể cho chúng ta một đất nước độc lập, hòa bình và tự do như bây giờ. Chúng ta được sống một cuộc sống hạnh phúc, không chiến tranh bom lửa thì chúng ta phải nhớ về sự hi sinh to lớn của thế hệ đi trước. Có thể khẳng định rằng quá trình dựng nước và giữ nước là quá trình đầy gian khổ mà ông cha ta đã tạo nên một truyền thống đoàn kết, anh hùng và bất khuất cùng với tinh thần độc lập tự chủ cho các thế hệ sau này. Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã có câu” các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” Đây không chỉ là lời rặn của chủ tịch Hồ Chí Minh là còn là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi thế hệ người Việt Nam

Cần bảo vệ tổ quốc vì Việt Nam nằm ở vị trí địa chính trị vô cùng nhạy cảm. Việt Nam nằm ở rìa đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á. Phía bắc giáp với Trung Quốc, phía tây giáp với Lào và Campuchia. Phía đông và nam giáp với Biển Đông. Bên cạnh đó thì vùng biển nước ta cũng tiếp giáp với vùng biển của nhiều nước như là Trung Quốc, Thái lan, Campuchia, Indonexia, Malaixia , Philippin, Brunay…. Do đó mà vị trí địa chính trị của chúng ta đặc biệt nhạy cảm và quan trọng khu vực Đông Nan Á, là cửa ngõ ra biển của nhiều nước. Từ Việt Nam chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ để bay tới thủ đô của các nước Đông Nam Á. Hơn nữa thì do tiếp giáp với Trung Quốc mà chúng ta dễ trở thành miếng mồi ngon để Trung Quốc và các quốc gia phương Tây có thể nhắm vào, nhằm mục đích tạo dựng căn cứ quân sự cho các hoạt động chiến tranh xâm lược nếu có. 

Bảo vệ tổ quốc chính là bảo vệ những thành viên trong gia đình những người bạn yêu thương. Mỗi gia đình chính là một phần của xã hội của đất nước bởi vậy mà bảo vệ thành quả của cuộc cách mạng, bảo vệ sự hi sinh anh dũng của ông cha ta cũng chính là ta đang bảo vệ những người mình yêu thương nhất, cho họ có cuộc sống hòa bình, tự do và hạnh phúc. 

Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Mọi âm mưu và hành động chống lại độc lập, chủ quyền, thông nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đều bị trừng trị theo pháp luật. Trong “Tuyên ngôn độc lập”, Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. 

3. Trách nhiệm của công dân trong bảo vệ tổ quốc. 

Để có thành quả như bây giờ thì biết bao nhiêu thế hệ phải hi sinh, phải đổ máu xuống để bảo vệ cho nền độc lập của nước nhà. Chúng ta là những người con của đấ nước Việt Nam chúng ta phải biết bảo vệ những thành quả của cuộc cách mạng đó, bảo vệ chủ quyền và độc lập của một dân tộc. 

Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân được cụ thể trong Hiến pháp 2013. Điều 44 quy định: “Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất”. Tại Điều 45 xác định: “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân”. 

 Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay không chỉ chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền quốc gia, vùng trời, vùng biển Tổ quốc mà còn gắn liền với việc bảo vệ Đảng và Nhà nước; bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân, bảo vệ sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt và đội ngũ thanh niên là những người chiến sĩ anh dũng, luôn chắc tay súng canh giữ toàn vẹn từng tấc đất và biển, trời quyê hương. 

Luật nghĩa vụ quân sự cũng đã khẳng định, bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Việc thực hiện nghĩa vụ quân sự được hiểu là nhập ngũ vào quân đội, ngoài ra còn có việc thực hiện nghĩa vụ thay thế, song đều có mục tiêu chung là bảo vệ Tổ quốc. 

Chúng ta cần phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân theo phương hướng toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự lực tự cường, ngày càng hiện đại. 

Tăng cường thực hiện giáo dục cho toàn Đảng, toàn dân về nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, đảm bảo sự nhận thức một cách thống nhất trong đất nước về tình yêu đất nước, tổ quốc. 

Luôn luôn chấp hành nghiêm túc các quy định và chủ chương chính sách, đường lối của đảng đề gia. Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, bảo vệ tổ quốc không chỉ những việc lớn mà từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày. 

Bản thân nên tích cực tham gia các phong trào bảo vệ trật tự, an ninh trong trường học và tại nơi mình cư trú. Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, đồng thời tích cực vận động người thân trong gia đình tiến hành tham gia nghĩa vụ quân sự để được huấn luyện đào tạo những kiến thức cơ bản về quân trang. 

Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của địa phương như thăm hỏi và tặng quà các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân các ngày kỉ niệm như là thương binh liệt sĩ, thực hiện chăm sóc và dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ,…. Đấy là một cách để chúng ta thể hiện tình yêu quê hương đất nước, thể hiện tình cảm với những con người đã luôn hi sinh hết mình vì dân tộc để cho ta những tháng ngày độc lập và tự do như bây giờ. 

Trên đây là toàn bộ những nội dung và thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn có liên quan đến bảo vệ tổ quốc, theo đó hi vọng rằng những nội dung mà chúng tôi viết đã phần nào đó truyền tải đến cho các bạn thêm tình yêu đất nước, tinh thần tự tôn dân tộc, có những đóng góp và gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của một dân tộc. Bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ của tất cả người dân Việt Nam, từ già, trẻ, gái trai ai ai cũng phải có nghĩa vụ phải bảo vệ tổ quốc, bảo vệ thành quả của cuộc cách mạng mà thế hệ cha ông chúng ta đã nằm xuống và gìn giữ nó. 

Nếu các bạn có những phản ánh hoặc thắc mắc, góp ý về bài viết của chúng tôi thì có thể gọi lên tổng đài19006162 để được chúng tôi tiếp nhận thông tin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung bài viết của công ty Trường Cao Đẳng Kiên Giang. 

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button