Giáo dục

Tại sao sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản năm 1929 là xu thế tất yếu?

Tiền thân của cách mạng Việt Nam là ba tổ chức Cộng sản năm 1929. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết và hiểu về ba tổ chức này. Hãy để Trường Cao Đẳng Kiên Giang bật mí ở bài viết dưới đây nhé

1. Qúa trình thành lập 03 tổ chức Ddảng cộng sản

Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như ”người đi đường đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn”. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản; làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ, sôi nổi khắp cả nước, trong đó giai cấp công nhân ngày càng trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Sự truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào quần chúng và phong trào công nhân, làm cho phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi phải có tổ chức đảng chính trị lãnh đạo. Vì vậy, các tổ chức cộng sản lần lượt được thành lập:
– Ngày 17-6-1929, Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc Kỳ.
– Ngày 25-7-1929, An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam Kỳ.
– Tháng 9-1929, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung Kỳ.

1.1. Đông Dương Cộng sản đảng

Đại hội quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng được tổ chức tại số nhà 312 Khâm Thiên, Hà Nội  với sự tham gia của 20 đại biểu ở các tổ chức cơ sở cộng sản miền Bắc vào ngày 17/6/1929, thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ của đảng, quyết định xuất bản báo Búa Liềm, cử ra Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của đảng gồm: Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự, Trần Văn Cung, Nguyễn Phong Sắc, Trần Tư Chính, Nguyễn Tuân (Kim Tôn).

Đông Dương cộng sản đảng phát triển ở Bắc Kỳ và cử người vào Trung Kỳ, Nam Kỳ vận động thành lập đảng trong toàn thể đất nước. Tháng 2 năm 1930, Đông Dương Cộng sản Đảng cùng các tổ chức cộng sản khác ở Việt Nam là An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thống nhất lại thành Đảng Cộng sản Đông Dương do Trịnh Đình Cửu là người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Nguyễn Ái Quốc cho rằng phải thành lập đảng cộng sản riêng rẽ ở ba nước Đông Dương, nhưng Quốc tế Cộng sản chủ trương chỉ thành lập ở Đông Dương một đảng duy nhất. Cuối cùng ở Hồng Kông diễn ra hội nghị vào  tháng 10/1930, do đồng chí Trần Phú làm  chủ trì, quyết định bỏ tên Việt Nam cộng sản Đảng và lấy tên là Đông Dương cộng sản Đảng. 

1.2. An Nam cộng sản đảng

Năm 1929, trong nội bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã thành lập các chi bộ cộng sản. Một số thành viên cấp tiến, ở Bắc Kỳ muốn thành lập một đảng cộng sản thực sự ở Việt Nam thay thế cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (5-1929), tại đại hội I nhóm Bắc Kỳ đề nghị giải tán Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, thành lập ra đảng cộng sản. Ý kiến này lập tức bị thành viên Tổng bộ Lâm Đức Thụ (gián điệp của Pháp lúc bấy giờ) phản ứng kịch liệt. Đoàn đại biểu Bắc Kỳ ra về và tiến hành thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, ra sức thu hút các chi bộ Thanh niên. Trước ảnh hưởng ngày càng lớn của nhóm Đông Dương, Tổng bộ Thanh niên và Kỳ bộ Nam Kỳ quyết định cải tổ toàn bộ phận còn lại thành tổ chức cộng sản. Các hội viên tiên tiến của Hội ở Trung Quốc và Nam Kì quyết định thành lập An Nam cộng sản Đảng vào tháng 11 năm 1929.

Đại hội Thành lập được tổ chức tại phòng 1, lầu 2, nhà số 1 đường Philippini (nay là đường Nguyễn Trung Trực), phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động và hợp nhất Tháng 11 năm 1929, Lâm thời chấp ủy hay còn gọi là Ban chấp hành trung ương lâm thời của An Nam cộng sản Đảng được thành lập tại Sài Gòn do Châu Văn Liêm làm Bí thư. Ban lâm thời chỉ đạo của Đảng có Châu Vǎn Liêm (tức Việt), Nguyễn Thiệu, Trần Não, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Sĩ Sách. Từ đó đến trước khi hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam, An Nam cộng sản Đảng đã có một hệ thống tổ chức vững mạnh và có tổ chức quần chúng rộng khắp ở các tỉnh Nam Kỳ. Tại Sài Gòn, An Nam cộng sản Đảng đã lập được Tổng công hội Nam Kỳ bao gồm nhiều công hội xí nghiệp, công hội thợ thủ công. Tháng 2 năm 1930, An Nam Cộng sản Đảng cùng các tổ chức cộng sản khác ở Việt Nam (Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) được thống nhất lại thành Đảng Cộng sản Việt Nam với Trịnh Đình Cửu là người đứng đầu Ban chấp hành trung ương lâm thời.

1.3. Đông Dương cộng sản liên đoàn

Đông Dương Cộng sản Liên đoàn với tiền thân là tổ chức Tân Việt Cách mạng Đảng được thành lập từ năm 1925. Hoạt động của Đảng huy động và tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin đề ra mục tiêu đấu tranh lâu dài cho nhân dân, đó là đấu tranh giành quyền lợi cho nhân dân và âm thầm xây dựng lực lượng chống quân xâm lược. Sau thời gian dài hoạt động, nội bộ tổ chức đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau với lý tưởng riêng nên đang nung nấu chờ thay đổi. Một bộ phận sau đó đã chuyển hẳn sang hoạt động bên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, có đồng chí Trần Phú. Số thành viên còn lại tìm cách để biến tổ chức Tân Việt này thành một tổ chức cộng sản. Trong lúc đó thì nguyên đồng chí Tổng bí thư Tân Việt là Duy Anh lại muốn thành lập Liên Hiệp Quốc Dân. Điều này khiến cho nội bộ của đảng Tân Việt bị lủng củng và xảy ra tranh cãi việc này dẫn đến tổ chức cổng sản Việt Nam có nguy cơ bị chia rẽ.

 Qua nhiều ngày tháng nung nấu ý chí, cuối cùng các ủy viên trung ương đảng Tân Việt đã đưa ra quyết định sẽ thực hiện việc chuyển đổi đảng cộng sản. Hội nghị bao gồm các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Đình Đoàn, Tôn Quang Phiệt, Nguyễn Văn Tạo, Tú Kiên, Ngô Đức Đệ, … Sau nhiều cuộc họp cuối cùng các đồng chí đã đi đến thống nhất thành lập đảng cộng sản từ Tân Việt. Vào tháng 9/1929, các đồng chí đại biểu của Tân Việt đã ra thông báo chính thức ra đời Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Kế hoạch chính thức thành lập Đảng dự kiến vào tháng 1/1930. Dựa vào cơ sở chi bộ này, vào ngày 1/1/1930 tổ chức này được thành lập. Địa bàn hoạt động của tổ chức chủ yếu ở vùng Bắc Trung Kỳ, vẫn kết nối với các đồng chí yêu nước ở vùng miền khác để thúc đẩy phong trào giải phóng đất nước. Tổ chức hoạt động mạnh mẽ và không ngừng phát triển, góp nhiều công lao cho sự thành công của cách mạng về sau.

Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn ra đời là một bước tiến của cách mạng Việt Nam, đề ra đường lối cách mạng lâu dài cho con đường Cách mạng Việt Nam, đó là xây dựng được cơ sử chi bộ của Liên Đoàn, cải tổ đảng đoàn thể thành viên chân chính, muốn cống hiến sức mình cho cách mạng. Bên cạnh đó, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn còn tích cực đẩy mạnh việc vận động và lôi kéo quần chúng nhân dân đấu tranh vì cách mạng theo con đường của Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn để đánh đổ đế quốc, thoát khỏi ách áp bức, bóc lột tàn nhẫn của chế độ Thực dân. Tích cực kêu gọi thành viên của các tổ chức cách mạng khác trong cả nước hợp nhất, thống nhất thành một tổ chức cách mạng để hợp sức, đoàn kết tạo ra sức mạnh chống lại sự tàn bạo, và lực lượng đế quốc lớn mạnh đang xâm chiếm nước ta.

2. Tại sao sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929 là xu thế tất yếu

Có thể nói sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là xu thế khách quan của cách mạng giải phóng dân tộc. Ở đó, các tầng lớp trí thức nhận diện và cùng các giai cấp trong xã hội xây dựng tổ chức Đảng. Qua đó thực hiện lãnh đạo, đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc. Đây chính là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào công nhân, phong trào yêu nước ở nước ta. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản được ví như một bước nhảy vọt của cách mạng nước ta thời bấy giờ. Bởi các suy nghĩ, định hướng được triển khai thực hiện trên thực tế. Tất cả các lực lượng có thể đóng góp, tham gia vào phong trào dân tộc. Qua đó ở nước ta đã xuất hiện những tổ chức chính trị của giai cấp vô sản, đó là các tổ chức cộng sản. Đồng thời sự ra đời của các tổ chức này đã chứng tỏ hệ tư tưởng vô sản giành được ưu thế tuyệt đối trong phong trào dân tộc dân chủ nước Việt Nam. Công nhân cùng nhân dân lao động mang đến lực lượng đông đảo tham gia vào tổ chức. Cùng với sự ra đời này đã tạo điều kiện thuận lợi để đưa đến sự thành lập của Đảng cộng sản duy nhất ở nước ta. Cũng chính là sự hợp nhất lực lượng, sức mạnh, ý chí để xây dựng nền tảng chung để xây dựng đất nước giàu mạnh

Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản đã đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của giai cấp công nhân Việt Nam từ tự phát sang tự giác. Các cuộc đấu tranh, kháng chiến có quy mô lớn hơn, sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Đảm bảo cả về phương án, cách thức, lực lượng, trang bị. Các cuộc chiến không còn diễn ra nhỏ lẻ, bị đàn áp và dập tắt nhanh chóng.  Chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập của một chính đảng vô sản ở Việt Nam. Mỗi tổ chức Đảng cho thấy ý chí cũng như lý tưởng hoạt động giống nhau. Do đó mà sự hợp nhất sẽ giúp đảm bảo về cả vật chất và tinh thần. Làm nên sức mạnh tập chung, đoàn kết của dân tộc ta.  Chứng tỏ xu hướng cách mạng vô sản phát triển rất mạng mẽ ở nước ta. Qua các giai đoạn hoạt động, các chủ thể biết biến hóa, thay đổi đề phù hợp với nhu cầu. Dần dần thể hiện tính tổ chức cao trong quản lý, lãnh đạo. Cũng nhờ đó mà Đảng cộng sản Việt nam mới lãnh đạo nhân dân ta dành độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Vì vậy có thể khẳng định rằng, từ những vấn đề về hoàn cảnh lịch sử có thể nói sự ra đời của ba tổ chức cộng sản tại Việt Nam trong năm 1929 là xu thế tất yếu của cách mạng nước ta. Đây được coi là dấu mốc quan trọng phản ánh giá trị tư tưởng và là tiền đề để hợp nhất thành chính đảng duy nhất ở nước ta hiện nay mang tên Đảng cộng sản Việt Nam

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề tại sao sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929 được coi là xu thế tất yếu mà Trường Cao Đẳng Kiên Giang cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề Tìm hiểu về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật hiện hànhcủa Trường Cao Đẳng Kiên Giang. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hôc trợ tốt nhất từ Trường Cao Đẳng Kiên Giang. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button