Giáo dục

Soạn bài Nghĩa thầy trò Tiếng Việt 5 ngắn gọn, đầy đủ nhất

Lời giải bài tập Tập đọc: Nghĩa thầy trò trang 80 Tiếng Việt lớp 5 ngắn gọn, đầy đủ, chi tiết sẽ giúp học sinh trả lời các câu hỏi sgk Tiếng Việt lớp 5.

Nghĩa thầy trò

Từ sáng sớm, các môn sinh đã tề tựu trước sân nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy. Cụ giáo đội khăn ngay ngắn, mặc áo dài thâm ngồi trên sập. Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quí. Cụ giáo hỏi thăm công việc của từng người, bảo ban các học trò nhỏ, rồi nói:
– Thầy cảm ơn các anh. Bây giờ, nhân có đông đủ môn sinh, thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng.
Các môn sinh đồng thanh dạ ran. Thế là cụ giáo Chu đi trước, học trò theo sau. Các anh có tuổi đi sau thầy, người ít tuổi hơn nhường bước, cuối cùng là mấy chú tóc để trái đào. Cụ giáo Chu dẫn học trò đi về cuối làng, sang tận thôn Đoài, đến một ngôi nhà tranh đơn sơ mà sáng sủa, ấm cúng. Ở hiên trước, một cụ già trên tám mươi tuổi râu tóc bạc phơ đang ngồi sưởi nắng. Cụ giáo Chu bước vào sân, chắp tay cung kính vái và nói ta:
– Lạy thầy! Hôm nay con đem tất cả môn sinh đến tạ ơn thầy.
Cụ già tóc bạc ngước lên, nghiêng đầu nghe. Cụ đã nặng tai. Thầy giáo Chu lại nói to câu nói vừa rồi một lần nữa. Thì ra đây là cụ đồ xưa kia đã dạy vỡ lòng cho thầy.
Tiếp sau cụ giáo Chu, các môn sinh của cụ lần lượt theo lứa tuổi vái tạ cụ đồ già. Ngày mừng thọ thầy Chu năm ấy, họ được thêm một bài học thấm thía về nghĩa thầy trò.

Theo Hà Ân

– Cụ giáo Chu: tức Chu Văn An (1292 – 1370), một nhà giáo nổi tiếng đời Trần
– Môn sinh: học trò của cùng một thầy giáo
– Áo dài thâm: áo dài màu đen
– Sập: giường gỗ, mặt liền với chân, xung quanh có diềm
– Vái: Chắp tay giơ lên hạ xuống, đồng thời cúi đầu, để tỏ lòng cung kính
– Tạ: cảm ơn hoặc xin lỗi một cách kính cẩn – Cụ đồ: Người dạy chữ Nho thờ trước
– Vỡ lòng: Bắt đầu học (chữ) 

a, Nội dung chính Nghĩa thầy trò
Bài đọc kể về một câu chuyện của cụ giáo Chu, tức cụ Chu Văn An. Các học trò đến mừng thọ thầy, nhưng thầy lại đưa tất cả học trò đến vái lạy thầy giáo của mình, một cụ già đã dạy thầy từ thuở vỡ lòng. Tình nghĩa thầy trò, uống nước nhớ nguồn từ cụ giáo Chu truyền cho thế hệ sau này.

b, Ý nghĩa bài tập đọc:
Qua câu chuyện về thầy Chu Văn An, bài tập đọc thể hiện bài học về nghĩa thầy trò, về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Dù chúng ta khi trưởng thành có trở thành một người có vị trí trong xã hội như thế nào, thì cũng không bao giờ được quên đi những công lao dạy dỗ của thầy cô.

c, Bố cục bài Nghĩa thầy trò
Có thể chia bài đọc thành 3 đoạn:
Đoạn 1: Từ đầu đến mang ơn rất nặng
Đoạn 2: Từ Các môn sinh đến đến tạ ơn thầy
Đoạn 3: Phần còn lại

 

Mẫu soạn bài “Nghĩa thầy trò”

Câu 1 Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để làm gì ? Tìm những chi tiết cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu.
Phương pháp giải: Con đọc phần nội dung câu chuyện ở trang 79 để trả lời câu hỏi.
Lời giải chi tiết:
– Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để mừng thọ thầy, tỏ bày lòng yêu quý kính trọng thầy, người đã hết lòng dạy dỗ dìu dắt họ trưởng thành.
– Những chi tiết cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu là:
+ Các môn sinh từ sáng sớm đã tề tựu trước sân nhà thầy giáo Chu để mừng thọ thầy.
+ Họ dâng biếu thầy những cuốn sách quý.
+ Họ “đồng thanh dạ ran”, cùng xếp hàng theo sau thầy sau khi nghe thầy nói muốn tới thăm “một người mà thầy mang ơn rất nặng”.

Câu 2 Tình cảm của cụ giáo Chu đối với người thầy đã dạy cho cụ từ thuở học vỡ lòng như thế nào? Tìm những chi tiết biểu hiện tình cảm đó.
Phương pháp giải: Con đọc phần nội dung câu chuyện trang 79.
Lời giải chi tiết:
Đối với người thầy đã dạy mình từ thuở học vỡ lòng, thầy giáo Chu rất tôn kính. Những chi tiết biểu hiện sự tôn kính đó là:
– Thầy mời học trò cùng thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng.
– Thầy chắp tay cung kính với cụ đồ.
– Thầy cung kính thưa với cụ: “Lạy thầy, hôm nay con đem tất cả các môn sinh đến tạ ơn thầy.” 

Câu 3 Những thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói lên bài học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu ?
a) Tiên học lễ, hậu học văn.
b) Uống nước nhớ nguồn.
c) Tôn sư trọng đạo.
d) Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. (Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy.)
Phương pháp giải: Con suy nghĩ và trả lời.
Lời giải chi tiết: Những câu tục ngữ nói lên bài học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu là:
b) Uống nước nhớ nguồn.
c) Tôn sư trọng đạo
d) Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. 

 

Đọc Hiểu Tác Phẩm Nghĩa Thầy Trò

Câu 1. Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để làm gì?
A. học chữ
B. mừng thọ thầy
C. thăm sức khỏe thầy
D. tặng thầy sách 
Câu 2. Cụ giáo Chu dẫn học trò của mình đi thăm ai?
A. trưởng làng
B. thầy giáo dạy vỡ lòng của cụ
C. thân mẫu của cụ
D. phụ thân của cụ 
Câu 3. Câu chuyện trên nhắc em nhớ đến truyền thống nào của dân tộc?
A. Lá lành đùm lá rách
B. Thương người như thể thương thân
C. Yêu thương anh chị em
D. Tôn sư trọng đạo
Câu 4. Những thành ngữ nào sau đây nói lên bài học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu?
A. Uống nước nhớ nguồn.
B. Tiên học lễ, hậu học văn.
C. Học thầy không tày học bạn
D. Học, học nữa, học mãi 
Câu 5. Câu thành ngữ hoặc tục ngữ, ca dao nào sau đây có nội dung tương tự nội dung của câu chuyện trên?
A. Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
B. Anh em như thể chân tay/ Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.
C. Muốn sang thì bắc cầu Kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
D. Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Câu 6. Tìm những chi tiết cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu?
A. Ngay từ sáng sớm, các môn sinh đã tề tựu trước nhà thầy giáo Chu để mừng thọ thầy.
B. Ngay từ sáng sớm, các môn sinh đã tề tựu trước nhà thầy giáo giúp việc nhà, làm cơm cùng thầy.
C. Họ dâng biếu thầy những cuốn sách quý.
D. Khi nghe thầy bảo cùng với thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng thì tất cả đều đồng thanh dạ ran.
E. Các môn sinh đem theo rất nhiều lụa là gấm vóc, những đồ quý giá từng người xếp hàng để biếu thầy.
F. Họ kính cẩn đi theo thầy theo thứ tự trước sau.
G. Học trò ngồi kín trong sân nhà thầy nghe thầy kể lại những câu chuyện của cuộc đời mình. 
Câu 7. Hình ảnh cụ giáo Chu dẫn theo những môn sinh xếp hàng nối đuôi nhau từ những người có tuổi đi ngay sau cụ Chu cho tới các cháu để tóc trái đào đi phía sau đã cho con cảm nhận gì?
A. Tôn sư trọng đạo
B. Kính trên nhường dưới.
C. Thương người như thể thương thân.
D. Truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn được gìn giữ, kế thừa, truyền thụ từ thế hệ này sang thế hệ khác.
E. Đoàn kết 
Câu 8. Cụ giáo Chu được nói tới trong bài là ai?
A. cụ Chu Văn Ân (1292 – 1370) một nhà giáo nổi tiếng đời Trần.
B. cụ Chu Văn An (1292 – 1370) một nhà giáo nổi tiếng đời Trần.
C. cụ Chu Văn Ba (1292 – 1370) một nhà giáo nổi tiếng đời Trần.
D. cụ Chu Văn Tam (1292 – 1370) một nhà giáo nổi tiếng đời Trần.
Câu 9. Ý nghĩa của bài văn Nghĩa thầy trò?
A. Cho thấy được cụ giáo Chu là người có rất nhiều môn sinh.
B. Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở mọi người cần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó.
C. Kể lại diễn biến ngày mừng thọ của cụ giáo Chu.
D. Cho thấy cụ đồ mới là người có nhiều môn sinh nhất, nhiều hơn cả cụ giáo Chu.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button