Giáo dục

Phép cộng có nhớ lớp 2 chọn lọc có đáp án

Từ lớp 1, các bé đã làm quen với phép tính trong phạm vi 10. Lên lớp 2, các em phải tiếp xúc với phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi lên đến 100. Bài tập toán lớp 2: Phép trừ có nhớ là tài liệu tham khảo hay giúp các em luyện tập để học tốt môn Toán lớp 2, củng cố các kiến thức về phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo bài viết Trường Cao Đẳng Kiên Giang dưới đây!

I. Lý thuyết phép cộng có nhớ là gì?

Khi học toán lớp 1, các bé đã được làm quen với phép tính cộng trừ, nhưng chủ yếu trong phạm vi 10 nên không có quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bước sang lớp 2 các bé sẽ được học kiến thức toán với phép tính cộng trừ nâng cao hơn chính là cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100. Phép cộng có nhớ là phép cộng khi tính tổng số hạng thuộc hàng nào đó lại có kết quả lớn hơn hoặc bằng 10 thì phần đơn vị sẽ được ghi vào kết quả phép tính, còn hạng chục sẽ được cộng chuyển vào phần kết quả phía trước. Ví dụ: 15 + 7 = 22. Ta ghi 2 vào hàng đơn vị và cộng 1 vào hàng chục

Cách tính phép trừ có nhớ lớp 2 cũng tương tự như phép cộng, nhưng ở đây thường số đơn vị ở số bị trừ sẽ nhỏ hơn số trừ nên sẽ phải chuyển 1 đơn vị ở số hàng chục của số bị trừ sang hàng đơn vị của nó. Sau khi tính xong sẽ phải giảm 1 đơn vị cho số hạng phía trước. Ví dụ: 23 – 4, ở đây 3 không thể trừ được 4 nên bạn sẽ phải chuyển 1 đơn vị ở hàng chục sẽ thành 13 – 4 sẽ bằng 9. Sau khi chuyển 1 đơn vị cho hàng đơn vị, lúc này hàng chục của số 2 sẽ giảm đi một đơn vị là 2 – 1 = 1. Kết quả cuối cùng sẽ là 19. Ngoài ra, với cách tính toán lớp 2 cộng trừ có nhớ với các số nhỏ trong phạm vi 20 thì có thể áp dụng cách đếm tiến hoặc lùi số tổng và số trừ. Ví dụ, 15 + 6 thì bạn có thể đếm tiến lên từ số 15 thêm 6 đơn vị nữa sẽ là 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 thì kết quả là 21. Hay ví dụ 15 – 6 khi áp dụng toán trừ có nhớ thì chỉ cần đếm lùi 6 đơn vị tính từ 15 sẽ là 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, lúc này kết quả là 9.

Các bước thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 là:

– Đặt tính rồi tính: viết các số cần cộng dưới dạng cột dọc, sao cho các chữ số cùng hàng đơn vị, hàng chục… thẳng hàng với nhau.

– Thực hiện cộng từ phải sang trái: bắt đầu từ hàng đơn vị, sau đó là hàng chục…

– Nếu tổng các số hạng thuộc hàng nào đó lớn hơn hoặc bằng 10, thì ghi phần đơn vị vào kết quả phép cộng, còn phần chục thì cộng chuyển sang hàng tiếp theo.

– Nếu tổng các số hạng thuộc hàng nào đó nhỏ hơn 10, thì ghi nguyên tổng đó vào kết quả phép cộng.

 

II. Bài tập về phép cộng có nhớ

1. Bài tập trắc nghiệm 

Bài 1: Lớp 2A có 34 học sinh, lớp 2B có 29 học sinh. Tính tổng số học sinh của hai lớp 2A và 2B.

A. 53 học sinh

B. 55 học sinh

C. 59 học sinh

D. 63 học sinh

Bài 2: An có 29 cái kẹo, mẹ cho An 5 cái kẹo. Hỏi lúc này An có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

A. 24 cái

B. 34 cái

C. 44 cái

D. 35 cái

Bài 3: Lớp 2A có 19 bạn nam và 18 bạn nữ. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh.

A. 27 bạn

B. 31 bạn

C. 35 bạn

D. 37 bạn

Bài 4: Khúc gỗ thứ nhất dài 17dm, khúc gỗ thứ hai dài 19dm. Nếu khúc gỗ thứ ba bằng tổng độ dài hai khúc gỗ đầu thì khúc gỗ thứ ba dài bao nhiêu đề-xi-mét?

A. 36cm

B. 26dm

C. 36dm

D. 46dm

Bài 5: Trên sân có 18 con vịt và 14 con gà. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu con cả gà và vịt?

A. 31 con

B. 32 con

C. 33 con

D. 34 con

Bài 6: Trên sân có 18 bạn nữ và 15 bạn nam. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu bạn nam và nữ?

A. 23 bạn

B. 33 bạn

C. 43 bạn

D. 34 bạn

Bài 7: Giá sách thứ nhất có 7 quyển, giá sách thứ hai có 14 quyển. Hỏi cả hai giá sách có tất cả bao nhiêu quyển?

A. 18 quyển

B. 19 quyển

C. 20 quyển

D. 21 quyển

Bài 8: Năm năm trước anh hơn em 6 tuổi. Hỏi sau 17 năm nữa anh hơn em bao nhiêu tuổi?

A. 23 tuổi

B. 11 tuổi

C. 17 tuổi

D. 6 tuổi

Bài 9: Một cửa hàng bán sách, ngày thứ nhất bán được 17 quyển. Ngày thứ hai bán được 15 quyển. Hỏi sau hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu quyển sách?

A. 32 quyển

B. 36 quyển

C. 42 quyển

D. 22 quyển

Bài 10: Trong vườn nhà An có 5 cây xoài, 6 cây cam. Tính tổng số cây trong vườn của nhà An.

A. 11 cây

B. 12 cây

C. 13 cây

D. 14 cây

Bài 11: Một khúc gỗ được chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài 16dm, đoạn thứ hai dài 15dm. Tính chiều dài của khúc gỗ.

A. 30dm

B. 31dm

C. 32dm

D. 31cm

Bài 12: Ba người đi câu cá, người thứ nhất câu được 9 con cá. Người thứ hai câu được 17 con cá. Người thứ ba câu được 15 con cá. Tính tổng số cá mà ba người câu được.

A. 31 con

B. 41 con

C. 37 con

D. 43 con

Bài 13: Hộp màu xanh có 14 viên bi, hộp màu đỏ có 18 viên bi. Tính tổng số bi trong hai hộp xanh và đỏ.

A. 22

B. 32

C. 33

D. 42

Bài 14: Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 11.

A. 83

B. 93

C. 92

D. 74

Bài 15: Tìm hiệu của 98 với số lớn nhất có tổng hai chữ số là 11.

A. 5

B. 7

C. 6

D. 8

Bài 16: Kết quả của phép tính 5 + 6 là:

A. 9

B. 10

C. 11

D.12

 

2. Bài tập tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a. 26 + 5     6 + 37     56 + 6     86 + 6

b. 67 + 9     6 + 66     5 + 86     56 + 4

c. 66 + 7     57 + 18     16 + 27     57 + 16

d. 46 + 18     68 + 16     36 + 27     26 + 35

Bài 2: Tính nhẩm

6 + 5 = ………             8 + 5 = ……..

6 + 7 = ……..              9 + 6 = ………

9 + 6 = ………             6 + 4 + 3 = ……..

6 + 9 = ……..              9 + 1 + 8 = ……..

6 + 4 = ……..              8 + 2 + 10 = ……..

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Số hạng 6 76 56 34 56 77 55 46 49 59 45
Số hạng 86 18 37 46 39 24 26 54 27 39 29
Tổng                      

Bài 4: Tìm x biết

a. x + 34 = 54                                  38 + x = 68

b. 42 + x = 89                                  x + 62 = 96

c. x + 21 = 26 + 15                          22 + x = 39 + 36

d. x + 33 = 37 + 38                          51 + x = 46 + 35

Bài 5: Một bến xe có 27 ô tô đã rời bến, trong bến còn lại 14 ô tô chưa rời bến. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ô tô trong bến xe đó?

Bài 6: Tìm một số có 2 chữ số và một số có một chữ số để sao cho tổng hai số đó bằng 10?

Bài 7: Tìm một số có 2 chữ số và một số có một chữ số để sao cho hiệu hai dố đó bằng 1?

Bài 8: Khúc gỗ thứ nhất dài 17dm, khúc gỗ thứ hai dài 34dm. Tính tổng độ dài của hai khúc gỗ đó.

Bài 9: Mẹ mang ra chợ bán 78 quả cam. Buổi sáng mẹ bán được 34 quả, buổi chiều bán được 37 quả. Hỏi:

a) Cả sáng và chiều mẹ bán được bao nhiêu quả cam?

b) Mẹ còn bao nhiêu quả cam? 

Bài 10: Trong đợt trồng cây mùa xuân, khối 9 trồng được 37 cây, khối 8 trồng 28 cây, khối 7 trồng được 19 cây. Hỏi:

a) Khối 9 và khối 8 trồng được bao nhiêu cây?

b) Cả ba khối trồng được tất cả bao nhiêu cây?

 

3. Gợi ý đáp án 

1. D 2. B 3. D 4. C 5. B 6. B 7. D 8. D
9. A 10. A 11. B 12. B 13. B 14. C 15. C 16. C

Bài 1:

a. 26 + 5 = 31      6 + 37 = 43      56 + 6 = 62      86 + 8 = 94

b. 67 + 9 = 76      6 + 66 = 72      5 + 86 = 91      56 + 4 = 60

c. 66 + 7 = 73      57 + 18 = 75      16 + 27 = 43      57 + 16 = 73

d. 46 + 18 = 64      58 + 16 = 74      36 + 27 = 63      26 + 35 = 61 

Bài 2: 

6 + 5 = 11            6 + 7 = 12

9 + 6 = 15            6 + 9 = 13

6 + 4 = 10            8 + 5 = 13

9 + 6 = 15            6 + 4 + 3 = 13

9 + 1 + 8 = 18      8 + 2 + 10 = 20

Bài 3: 

Số hạng 6 76 56 34 56 77 55 46 49 59 45
Số hạng 86 18 37 46 39 24 26 54 27 39 29
Tổng 92 94 93 80 95 103 81 100 76 98 74

Bài 4:

a. 20, 30                            c. 20, 53

b. 47, 34                            d. 42, 30

Bài 5: Bài giải

Lúc đầu có số ô tô trong bến xe đó là:

27 + 14 = 41 (xe)

Đáp số: 41 xe ô tô

Bài 6: Hai số đố là 0 và 10

Bài 7: Hai số đó là 10 và 9

Bài 8: Bài giải

Tổng độ dài hai khúc gỗ đó là:

17 + 34 = 51 (dm)

Đáp số: 51dm

Bài 9: Bài giải

a. Cả sáng và chiều mẹ bán được số quả cam là:

34 + 37 = 71 (quả cam)

b. Mẹ còn lại số quả cam là:

78 – 71 = 7 (quả cam)

Đáp số: a. 71 quả cam, b. 7 quả cam

Bài 10: Bài giải

a. Khối 9 và khối 8 trồng được số cây là:

37 + 28 = 65 (cây)

b. Cả ba khối trồng được tất cả số cây là:

65 + 19 = 84 (cây)

Đáp số: a. 65 cây, b. 84 cây

Trên đây Trường Cao Đẳng Kiên Giang chia sẻ các bạn về nội dung phép cộng có nhớ nằm trong chương trình Toán lớp 2. Hy vọng với chia sẻ kiến thức trên giúp các em học sinh nắm bắt được kiến thức, ghi nhớ và làm bài tập tốt nhất. Chúc các em học sinh học tập tốt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button