Giáo dục

Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa hiện đại hóa gồm những gì?

Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước là một trong những quá trình giúp đất nước ngày một đi lên và phát triển . Vậy thì những nội dung cơ bản của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì?

 

1. Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì?

Công nghiệp hóa được hiểu đơn giản là một quá trình chuyển đổi hầu hết các hoạt động sản xuất bằng sức lao động truyền thống, thủ công sang sử dụng rộng rãi sức lao động phổ thông dựa trên cơ sở là sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp cơ khí. Công nghiệp hóa còn có thể được hiểu là quá trình làm cho tỷ trọng của công nghiệp phát triển trong toàn bộ các ngành kinh tế của vùng kinh tế hoặc nền kinh tế. Tỷ trọng này bao gồm về lao động, về giá trị gia tăng, năng suất lao động… Công nghiệp hóa được coi là một phần của quá trình hiện đại hóa. Sự thay đổi kinh tế – xã hội này đi cùng với sự phát triển công nghệ, đặc biệt là sự phát triển của sản xuất năng lượng và luyện kim quy mô lớn. Công nghiệp hóa cũng đề cập đến những thay đổi trong các hình thái triết học hoặc thái độ trong nhận thức tự nhiên.

Hiện đại hóa có thể được hiểu là việc sử dụng các trang thiết bị hiện đại, những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến ứng dụng vào quá trình sản xuất và quản lý kinh tế xã hội. Từ sử dụng sức lao động thủ công của con người sang sử dụng sức lao động phổ thông được ứng dụng những trang thiết bị công nghệ hiện đại. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế-xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện,  phương  pháp  tiên  tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự thay đổi căn bản và toàn diện trong hầu hết các hoạt động sản xuất từ sử dụng lao động thủ công ​​cơ bản sang sử dụng rộng rãi lao động phổ thông và ứng dụng những thành tựu công nghệ tân tiến, hiện đại để tăng năng suất lao động xã hội

 

2. Nội dung của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Những nội dung cơ bản quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa thì bao gồm 3 nội dung chủ yếu như sau:

Thứ nhất là phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất

  • Thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất xã hội, trên cơ sỏ áp dụng những thành tựu của Cách mạng khoa học kĩ thuật và công nghệ hiện đại.
  • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

Thứ hai là xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả.

  • Chuyển dịch, phát triển từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp lên cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại.
  • Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với phát triển tri thức.
  • Thực hiện nội dung này thông qua quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Một cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện hiện nay là tỷ lệ công nghiệp, dịch vụ tăng lên, nông nghiệp giảm xuống trong GDP; tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống, lao động công nghiệp dịch vụ tăng lên; Lao động chân tay giảm, lao động trí óc tăng lên. 

Thứ ba là củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và tiến tới xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất, xã hội chủ nghĩa trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.  Quan hệ này sẽ quyết định tính chất xã hội chủ nghĩa của lực lượng sản xuất, của công nghệ hóa- hiện đại hóa. 

 

3. Ý nghĩa của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện phương thức sản xuất, thương mại, dịch vụ và quản lý kinh tế – xã hội từ sử dụng lao động thủ công là con đường quan trọng nhất để sử dụng phổ biến sức lao động cùng với các phương pháp hiện đại dựa vào sự phát triển vượt bậc của công nghiệp và sự tiến bộ không ngừng của khoa học – kỹ thuật tạo nên năng suất lao động xã hội cao

Công nghiệp hóa là quá trình biến một nền kinh tế lạc hậu thành một nước công nghiệp hiện đại, có trình độ công nghệ, kỹ thuật tiên tiến và năng suất lao động cao trong các ngành của nền kinh tế quốc dân. 

Giúp đảm bảo và thúc đẩy những thay đổi trong nền sản xuất xã hội, tăng năng suất lao động và tăng khả năng kiểm soát của con người đối với tự nhiên. Từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân và là một phần tất yếu của thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo điều kiện vật chất để củng cố và tăng cường vị thế của nền kinh tế đất nước. Nhờ đó mà con người phát triển một cách toàn diện nhất trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội. 

Giúp khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng, đạt trình độ tiên tiến, hiện đại. Góp phần bổ sung lực lượng vật chất, kỹ thuật cho hệ thống quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện bảo đảm cho đời sống kinh tế, chính trị xã hội của đất nước trở nên ngày càng phát triển. 

Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước là một trong những mục tiêu lớn đối với hầu hết các quốc gia đang phát triển trên thế giới. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã được nêu ra trong nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng. Đã có khoảng 20 nghị quyết ban hành một số chủ trương quan trọng liên quan đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc công nghiệp hóa hiện đại hóa sẽ giúp ta có chỗ để cải thiện và những hạn chế cần được giải quyết. Đó là tăng trưởng kinh tế chậm lại, rủi ro bẫy thu nhập trung bình, nội lực nền kinh tế yếu, năng suất lao động chậm được cải thiện

Ví dụ như trong lĩnh vực nông nghiệp thì nhờ vào những thành tựu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì nông dân đã có nhiều cải thiện trong năng suất sản xuất. Dần dần thì những quy trình trong sản xuất nông nghiệp đã được áp dụng một cách tối đa những thiết bị công nghệ.  Nhờ hiện đại hóa kỹ thuật, nông dân đã có nhiều giống lúa mới cho năng suất cao. Ngoài ra, nhiều lĩnh vực còn ứng dụng công nghệ hiện đại như phun mưa, tưới  nhỏ giọt kết hợp bón phân… vào  sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng nhanh năng suất và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nông dân. 

Hoặc trong các loại hình dịch vụ thì công nghệ hiện đại cũng ngày càng được áp dụng phổ biến hơn. Các cửa hàng đã sử dụng những tiến bộ của công nghệ như robot hay là những dây chuyền công nghệ để áp dụng trong việc hỗ trợ và phục vụ khách hàng, từ đó có thể tiết kiệm nhân công. 

 

4. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

Để thực hiện quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thì vai trò của mỗi công dân là không thể thể nào thiếu. Mỗi công dân cần phải có những nhận thức đúng đắn về quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, nhìn nhận một cách khách quan về quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Tìm hiểu quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ đó chọn ngành, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao và phù hợp với nhu cầu của thị trường. Cá nhân biết ứng dụng tốt những thành tựu của quá tình công nghiệp hóa hiện đại hóa vào quá trình phát triển kinh tế, vào quá trình sản xuất của mình. 

Công dân phải không ngừng học tập và nâng cao trình độ văn hóa, khoa học công nghệ hiện đại. 

Trên đây là toàn bộ những thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn có liên quan đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hi vọng rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp đã giúp ích được cho các bạn trong việc tìm hiểu về quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. Và biết rõ vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: [email protected] để được giải đáp. 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button