Giáo dục

Mục tiêu chung của chương trình giáo dục phổ thông là gì?

Chương trình giáo dục phổ thông là chương trình định hướng giáo dục và đào tạo cho mọi cấp học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018 theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT về ” chương trình giáo dục phổ thông”.

1. Quan điểm về chương trình giáo dục phổ thông.

Chương trình giáo dục phổ thông là văn bản quy định mục tiêu, yêu cầu đối với học sinh về phẩm chất, năng lực, nội dung giáo dục học tập, phương pháp kiểm tra, đánh giá để đo lường sự tiến bộ của học sinh. Nó còn được sử dụng để đánh giá kết quả giáo dục của học sinh và đảm bảo chất lượng của toàn hệ thống.

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể dựa trên quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước, dựa trên những ưu điểm của chương trình giáo dục phổ thông hiện có của Việt Nam, trên cơ sở những thành tựu nghiên cứu khoa học giáo dục và kinh nghiệm xây dựng chương trình theo định hướng mô hình phát triển năng lực của Việt Nam. Chương trình được thiết kế phù hợp với những tiến bộ của khoa học – công nghệ và xã hội, đặc điểm văn hóa – xã hội của người dân Việt Nam, định hướng phát triển chung của UNESCO về giáo dục. Nó tạo cơ hội bình đẳng cho học sinh và nhằm mục đích cung cấp cho họ cơ hội học hỏi, phát triển và bảo vệ quyền của họ. Chương trình cũng đặt nền móng cho một xã hội nhân văn, phát triển bền vững và thịnh vượng.

Chương trình giáo dục phổ thông cung cấp cho học sinh khối lượng kiến ​​thức và kỹ năng bao quát. Nó giúp học sinh phát triển kiến ​​thức và kỹ năng cơ bản, thiết thực và hiện đại, đồng thời nhấn mạnh việc tích hợp đức, trí và thể vào giáo dục. Chương trình được thiết kế nhằm phân hóa dần ở các lớp trên, đồng thời phát huy tính chủ động, tiềm năng của mỗi học sinh thông qua các phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục. Cuối cùng, các phương pháp đánh giá được lựa chọn để phù hợp với mục tiêu giáo dục của chương trình.

Chương trình giáo dục trung học cơ sở giúp học sinh nâng cao kỹ năng và kiến ​​thức để chuẩn bị cho việc học lên cao hoặc đi làm. Chương trình sử dụng các phương pháp học tích cực để giúp học sinh phát triển các khái niệm và kỹ năng chính, đồng thời nâng cao hiểu biết của các em về các lĩnh vực quan trọng của cuộc sống.

Ngoài ra, chương trình giáo dục phổ thông liên kết các lớp học và cấp học để học sinh luôn được học tập sao cho phù hợp với mục tiêu tương lai. Nó cũng kết nối với các chương trình giáo dục khác, như chương trình mầm non, chương trình giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục đại học.

 

2. Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông.

Mục tiêu chính là giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực, theo phương thức dạy những kiến ​​thức cơ bản, thiết thực, hiện đại, kết hợp hài hòa giữa đức, trí, thể, mỹ và chú trọng thực hành, để học sinh biết vận dụng những điều đã học vào thực tế. thế giới. Chương trình sẽ dần dần trở nên khác biệt hơn đối với những học sinh ở các lớp dưới và tích hợp hơn cho những học sinh ở các lớp trên, tùy thuộc vào mức độ thành tích của các em. 

Chương trình Giáo dục Phổ thông cung cấp cho học sinh nhiều kiến ​​thức và kỹ năng để giúp các em phát triển thành những công dân thành đạt và có trách nhiệm. Nó giúp họ tìm hiểu về các chủ đề quan trọng như đạo đức, trí thông minh, thể chất, nghệ thuật và các kỹ năng cơ bản, cũng như cách phát triển tài năng và tiềm năng của chính họ. Cuối cùng, nó chuẩn bị cho học sinh học lên cao, đào tạo nghề hoặc nghĩa vụ quân sự.

Trong đó, mỗi cấp học sẽ có những mục tiêu cụ thể cho các đối tượng học sinh khác nhau:

– Chương trình giáo dục tiểu học giúp học sinh học những kiến ​​thức cơ bản để các em phát triển tốt về thể chất và tinh thần, các phẩm chất, năng lực. Điều này bao gồm tìm hiểu về bản thân, gia đình, cộng đồng của họ và những điều họ cần làm để học tập và sống một cuộc sống bình thường.

– Chương trình giáo dục trung học cơ sở giúp học sinh tiếp tục đi học phù hợp với chuẩn mực chung của xã hội, có kiến ​​thức và kỹ năng nền tảng. Điều này bao gồm học cách sống trong một xã hội với các tiêu chuẩn chung, phát triển các kỹ năng và kiến ​​thức, và được hướng dẫn các định hướng mục tiêu trong cuộc sống. Các em cũng sẽ được tìm hiểu về các ngành nghề và có ý thức hướng nghiệp để tiếp tục học lên cấp 3 hoặc học nghề.

Giáo dục trung học phổ thông được thiết kế để giúp học sinh hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông và phát triển các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công trong cuộc sống, cũng như đạt được hiểu biết chung về nghề nghiệp định hướng trong tương lai. Điều này thay đổi tùy theo sở thích và khả năng của học sinh, nhưng luôn có cơ hội tiếp tục học lên đại học, cao đẳng hoặc trung cấp hoặc học các ngành nghề. 

Việc đặt ra mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh học kiến ​​thức phổ thông, biết vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống và tự học, định hướng chọn nghề. Bên cạnh đó, giáo dục phổ thông nhằm giúp học sinh hình thành nhân cách phong phú, có nhân cách và đời sống tinh thần có ý nghĩa, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất, nước và nhân loại.

 

3. Nội dung chương trình giáo dục phổ thông.

Chương trình giáo dục phổ thông xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng giáo dục, có thể bao gồm nhiều loại hình học tập khác nhau. Giáo viên và người biên tập sách có rất nhiều sự linh hoạt để thúc đẩy các kế hoạch này, dựa trên triết lý giáo dục của riêng họ.

Các mục tiêu giáo dục của một trường học phải được vạch ra để đảm bảo rằng tất cả học sinh đều được học ở cùng một trình độ. Chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng và những yêu cầu mà học sinh phải đạt được sẽ phụ thuộc vào môn học mà các em học. Nội dung giáo dục được tổ chức cụ thể, phương pháp đánh giá sự tiến bộ của học sinh được quy định cụ thể.

Hệ thống giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng mọi người đều được tiếp cận với nền giáo dục có chất lượng. Chúng ta phải đảm bảo rằng nền giáo dục mà chúng ta cung cấp dựa trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tế, và nó kết nối với các cấp độ và kỷ luật đào tạo mà mọi người đã đạt được trong quá khứ. Chúng ta cũng phải đảm bảo rằng hệ thống giáo dục có thể dễ dàng điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của các vùng khác nhau của đất nước và đáp ứng các mục tiêu bình đẳng giới.

Chương trình giáo dục chỉ rõ những kiến ​​thức, kỹ năng và yêu cầu mà học sinh phải đạt được để trở thành người học có năng lực. Để cụ thể hóa các tiêu chuẩn này, phải xây dựng sách giáo khoa cho giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp đặc thù và chương trình giáo dục đại học. Sách giáo khoa phải đáp ứng yêu cầu của phương pháp giáo dục, nghĩa là phải chính xác, nhiều thông tin và hữu ích.

Nội dung chương trình giúp đảm bảo các cấp học đều được chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Điều này giúp đảm bảo chất lượng và tính toàn vẹn của giáo dục, đồng thời cho phép tạo sự khác biệt và linh hoạt.

Tiếp tục học hỏi kinh nghiệm quốc tế, chương trình mới sẽ dựa trên chương trình hiện có ở cấp tiểu học và  thiết kế mới cho cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nội dung giảng dạy sẽ có ít thay đổi nhưng chương trình sẽ tập trung nhiều hơn vào tính sáng tạo và học tập trải nghiệm.

Chương trình giáo dục phổ thông cung cấp cho bạn nền tảng cho các chương trình giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong tương lai. Nó đảm bảo rằng tất cả các lớp học, môn học và bài tập đều kết nối với nhau và bạn có nhiều cơ hội để sử dụng khả năng sáng tạo của mình trong cả lớp học và các hoạt động liên quan đến chủ đề.

Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng hợp lý, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi và trình độ nhận thức của học sinh; tăng cường thực hành, vận dụng kiến ​​thức vào thực tế. Nội dung giáo dục được lựa chọn có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hội nhập quốc tế và hiện đại hóa đất nước Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nó giúp học sinh trở nên năng động và sáng tạo hơn.

Giáo dục đạo đức nhằm giúp học sinh coi trọng những giá trị cơ bản, cốt lõi, nhân văn của đạo đức dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Giáo dục thể chất và giáo dục thẩm mỹ giúp học sinh phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phát huy năng khiếu và sở thích cá nhân của mỗi học sinh.

 Chương trình được thiết kế thống nhất từ ​​lớp 1 đến lớp 12, bao trùm các khối lớp và môn học. Ngoài ra còn có rất nhiều hoạt động sáng tạo có sẵn để làm cho chương trình vui vẻ và thú vị hơn. Chương trình giáo dục có hai phần: phần giáo dục cơ bản và phần giáo dục định hướng nghề nghiệp. Phần giáo dục cơ bản, các em học ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Phần giáo dục định hướng nghề nghiệp các em được học ở các trường phổ thông.

Có sự thay đổi về các môn học trong mỗi cấp, cần bổ sung thêm các môn học, các chuyên đề tự học để họ sinh các cấp phát triển năng lực, kỹ năng tự chủ bản thân, định hướng việc học tập. Điều này sẽ cho phép học sinh lựa chọn các môn học phù hợp hơn với sở thích và khả năng của mình.

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button