Giáo dục

Học sinh giỏi cấp tỉnh được ưu tiên gì 2023 mới nhất?

Học sinh giỏi cấp tỉnh có được cộng điểm ưu tiên gì vào năm 2023 mới nhất hay không? Một số diện được cộng điểm ưu tiên là ai? Trường Cao Đẳng Kiên Giang sẽ giải đáp các thắc mắc nêu trên thông qua bài tư vấn dưới đây:

1. Học sinh giỏi là ai?

Học sinh giỏi là học sinh được khen thưởng danh hiệu học sinh giỏi nếu hạnh kiểm tốt và học lực giỏi hoặc danh học sinh tiên tiến nếu hạnh kiểm và học lực từ loại khá trở lên.

Học sinh được khen thưởng danh hiệu học sinh giỏi nếu có kết quả rèn luyện cả năm và kết quả học tập cả năm đều được đánh giá mức Tốt.

– Kết quả rèn luyện mức Tốt:

+ Kết quả rèn luyện cả năm học của học sinh đạt mức Tốt khi học kỳ II được đánh giá mức Tốt, học kỳ I được đánh giá từ mức Khá trở lên.

+ Trong đó, kết quả rèn luyện của học sinh trong từng học kỳ đạt mức Tốt nếu đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt về phẩm chất được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông và có nhiều biểu hiện nổi bật.

– Kết quả học tập mức Tốt

Học sinh được đánh giá kết quả học tập mức Tốt khi:

+ Tất cả các môn đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

+ Tất cả các môn đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá điểm số có điểm trung bình môn học kỳ, trung bình môn cả năm từ 6,5 điểm trở lên.

+ Ít nhất 06 môn học có điểm trung bình học kỳ, trung bình cả năm đạt từ 8,0 điểm trở lên.

2. Đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh có được ưu tiên gì không?

Danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh được xem là cơ hội lớn để các thí sinh được áp dụng những chính sách ưu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển sinh đại học vào năm 2023. Không chỉ là cộng điểm ưu tiên thì nhiều trường đại học, cao đẳng, học viện còn có khả năng tuyển thẳng học sinh giỏi cấp tỉnh, bao gồm học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, học sinh giỏi cấp tỉnh các môn khoa học kỹ thuật và học sinh giỏi cấp tỉnh với giải đồng đội. 

Căn cứ vào Điều 40 của Quy chế tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 05 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm khuyến khích để xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được quy định như sau:

– Người học tham gia các cuộc thi và các hoạt động dưới đây sẽ được cộng điểm khuyến khích để xét công nhận tốt nghiệp THPT:

+ Đoạt giải cá nhân trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12: Đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh được cộng 2,0 điểm; giải khuyến khích trong ký thi quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh được cộng 1,5 điểm; giải ba cấp tỉnh được cộng 1,0 điểm;

+ Đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT. Đối với giải cá nhân: Đoạt giải nhất, nhì, ba quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc Huy chương Vàng được cộng 2,0 điểm; giải khuyến khích quốc gia hoặc giải tư cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh hoặc Huy chương Bạc được cộng 1,5 điểm; giải ba cấp tỉnh hoặc Huy chương Đồng được cộng 1,0 điểm. Đối với giải đồng đội: Chỉ cộng điểm đối với giải quốc gia; số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội theo quy định cụ thể của Ban Tổ chức từng giải; mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như đối với giải cá nhân quy định tại điểm này. Những người học đoạt nhiều giải khác nhau trong nhiều cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất (được sửa đổi bởi khoản 14 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT)

– Đối với học sinh Giáo dục THPT, học viên giáo dục thường xuyên trong diện xếp loại hạnh kiểm, học viên giáo dục thường xuyên tham gia học đồng thời chương trình trung cấp kết hợp với chương trình văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT có Giấy chứng nhận nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp do sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp trong thời gian học THPT được cộng điểm khuyến khích căn cứ vào xếp loại gửi trong Giấy chứng nhận nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp như sau:

+ Loại giỏi đối với Giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với Bằng tốt nghiệp trung cấp được cộng 2,0 điểm;

+ Loại khá đối với Giấy chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá đối với Bằng tốt nghiệp trung cấp được cộng 1,5 điểm;

+ Loại trung bình được cộng 1,0 điểm.

– Đối với học viên giáo dục thường xuyên có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học được cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian học cấp THPT được cộng 1,0 điểm đối với mỗi loại chứng chỉ.

– Nếu thí sinh đồng thời có nhiều loại giấy chứng nhận để được cộng điểm khuyến khích theo quy định tại Điều này cũng chỉ được hưởng mức điểm cộng thêm nhiều nhất là 4,0 điểm.

– Điểm khuyến khích quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều này được bảo lưu trong toàn cấp học và được cộng vào điểm bài thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, tùy thuộc vào giải học sinh giỏi cấp tỉnh mà thí sinh đạt được thì sẽ được cộng điểm khuyến khích tương ứng với giải khi xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh.

3. Một số diện thí sinh được cộng điểm ưu tiên

Theo quy định pháp luật hiện hành thì xét công nhận tốt nghiệp THPT được xác định tính theo 03 diện, trong đó: diện 1 là những thí sinh bình thường không được cộng điểm ưu tiên; thí sinh diện 2 và diện 3 được thực hiện cộng điểm ưu tiên như sau:

Diện 2: cộng 0,25 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng như sau:

– Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81% (đối với giáo dục thường xuyên);

– Con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động;

– Người dân tộc thiểu số;

– Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Ủy ban Dân tộc, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT;

– Người bị nhiễm chất độc màu da cam; con của người bị nhiễm chất độc màu da cam; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hóa học;

– Có tuổi đời từ 35 trở lên, tính đến ngày thi (đối với giáo dục thường xuyên).

Diện 3: cộng 0,5 điểm đối với thi sinh thuộc một trong những đối tượng sau:

– Người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu thường trú ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Ủy ban Dân tộc, đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương;

– Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (đối với giáo dục thường xuyên);

– Con của liệt sĩ; con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất. Những diện ưu tiên khác đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo thêm về bài viết: Đối tượng được ưu tiên cộng điểm khi thi trường Công an? của Trường Cao Đẳng Kiên Giang.

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số 19006162 hoặc gửi email trực tiếp tại [email protected] để được giải đáp. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Trường Cao Đẳng Kiên Giang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button