Giáo dục

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 9 có đáp án năm 2022

Đề thi cuối kỳ 2 Tin học 9 được biên soạn bám sát nội dung chương trình trong sách giáo khoa. Thông qua đề thi Tin cuối kỳ 2 lớp 9 Trường Cao Đẳng Kiên Giang sẽ giúp quý thầy cô giáo xây dựng đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức và kỹ năng. Đặc biệt giúp các em luyện tập củng cố và nâng cao kỹ năng làm quen với các dạng bài tập để làm bài kiểm tra cuối học kỳ 2 đạt kết quả tốt.

1. Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 9 có đáp án năm học 2022-2023 – Đề số 1

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

(Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất)

Câu 1. Nên sử dụng các hiệu ứng động ở mức độ:

A. Càng nhiều càng tốt

B. Mỗi nội dung nên tạo nhiều hiệu ứng

C. Mức độ vừa phải

D. Không nên tạo hiệu ứng động

Câu 2. Để xuất phim trong Movie Maker ta thực hiện:

A. File → Save Movie

B. File → Save

C. File → export

D. Tất cả đều sai

Câu 3. Muốn dùng một hình ảnh nào đó đã có trong đĩa để làm nền cho các slide trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format → Background → Fill Effects ta chọn:

A. Picture

B. Texture

C. Pattern

D. Gradient

Câu 4. Với phần mềm trình chiếu, em có thể chèn những đối tượng nào vào trang chiếu để minh hoạ nội dung?

A. Các tệp hình ảnh và âm thanh

B. Các đoạn phim ngắn

C. Bảng và biểu đồ

D. Tất cả các đối tượng trên

Câu 5. Trong quá trình làm việc, chỉnh lí, thiết kế với phần mềm Audacity thì làm việc với tệp âm thanh có dạng:

A. *.WAV

B. *.AUP

C. *.MP3

D. *.WMA

Câu 6. Chèn hình ảnh vào trang chiếu có tác dụng:

A. Trực quan hơn

B. Sinh động và hấp dẫn hơn

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 7. Cấu trúc tệp dự án phim trong phần mềm Movie Maker gồm:

A. Video

B. Nhạc nền

C. Lời thoại

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Trong các phần mềm sau phần mềm nào là phần mềm làm phim:

A. Pascal

B. Movie Maker

C. Audacity

D. Word

Câu 9. Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên:

A. Thu hút sự chú ý

B. Hấp dẫn

C. Sinh động

D. Tất cả đáp án trên

Câu 10. Để tạo hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu, ta chọn:

A. View → Slide Layout

B. Slide Show → Slide Transition

C. Insert → Picture → From File

D. Slide Show → Animation Schemes

Câu 11. Để xuất kết quả âm thanh ta chọn:

A. File → Export Audio

B. File → Import Audio

C. File → Save

D. Tất cả đáp án trên đều sai

Câu 12. Hãy chọn câu trả lời sai. Ưu điểm của ảnh động là:

A. Thu hút sự chú ý của người xem.

B. Khó thiết kế.

C. Giúp mô tả chuyển động khó diễn đạt băng lời và truyền đạt thông tin hiệu quả.

D. Phù hợp để quảng cáo trên Internet.

Câu 13. Các lệnh với clip động trong Movie Maker gồm:

A. Thay đổi âm lượng

B. Thay đổi tốc độ thể hiện

C. Đáp án A và B đúng

D. Đáp án A và B sai

Câu 14. Để khởi động phần mềm Audicity ta thực hiện:

A. Nháy chuột phải vào biểu tượng Audicity trên màn hình nền

B. Nháy đúp chuột trái vào biểu tượng Audicity trên màn hình nền

C. Chọn Start → Program file → Audicity

D. Cả B và C

II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)

Câu 15. (1đ) Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu?

Câu 16. (2đ) Em hãy trình bày các thành phần của đa phương tiện? Ưu điểm của nó?

 

Đáp án đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Đáp án C A A D B C D B D B A B C D

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm)

Những đối tượng có thể nhập làm nội dung cho các trang chiếu là:

– Văn bản (0,25 đ)

– Hình ảnh (0,25 đ)

– Biểu đồ (0,25 đ)

– Các tệp âm thanh, các tệp phim…. (0,25 đ)

Câu 2 (2,0 điểm)

* Các thành phần của đa phương tiện (1,0 điểm: Mỗi ý đúng 0,25 điểm)

– Văn bản

– Âm thanh

– Ảnh tĩnh, ảnh động

– Phim

* Ưu điểm của đa phương tiện (1,0 điểm: Mỗi ý đúng 0,25 điểm)

– Thể hiện thông tin tốt hơn.

– Thu hút sự chú ý hơn.

– Thích hợp với việc sử dụng máy tính.

– Rất phù hợp cho việc giải trí và nâng cao hiệu quả dạy học.

 

2. Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 9 có đáp án năm học 2022-2023 – Đề số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Đang thiết kế giáo án điện tử, trước khi thoát khỏi PowerPoint nếu người sử dụng chưa lưu lại tập tin thì máy sẽ hiện một thông báo. Để lưu lại tập tin này ta sẽ kích chuột trái vào nút nào trong bảng thông báo này?

A. Nút Yes

B. Nút No

C. Nút Cancel

D. Nút Save

Câu 2: Để định dạng dòng chữ “Nét chữ nết người” thành “Nét chữ nết người” (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện là:

A. Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B

B. Đưa con trỏ văn bản vào cuối dòng chữ đó, nhấn Ctrl + B, Ctrl + U và Ctrl + I

C. Chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B

D. Nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B

Câu 3: Với phần mềm trình chiếu, em có thể chèn những đối tượng nào vào trang chiếu để minh hoạ nội dung?

A. Các tệp hình ảnh và âm thanh

B. Các đoạn phim ngắn

C. Bảng và biểu đồ

D. Tất cả các đối tượng trên

Câu 4: Để lưu một đoạn văn bản đã được chọn vào vùng nhớ đệm (clipboard) mà không làm mất đi đoạn văn bản đó ta nhấn tổ hợp phím

A. Ctrl + X

B. Ctrl + Z

C. Ctrl + C

D. Ctrl + V

Câu 5: Để tạo hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu, ta chọn:

A. Slide Show → Animation Schemes

B. Slide Show → Slide Transition

C. View → Slide Layout

D. Insert → Picture → From File

Câu 6: Chọn phát biểu sai:

A. Khi tạo hiệu ứng động cho một khối văn bản ta có thể cho xuất hiện lần lượt từng từ trong khối văn bản khi trình chiếu

B. Sau khi đã tạo hiệu ứng động cho một đối tượng nào đó ta không thể thay đổi kiểu hiệu ứng cho đối tượng đó

C. Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho 1 slide bất kỳ trong bài trình diễn

D. Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho tất cả các slide trong bài trình diễn

Câu 7: Để khởi động phần mềm Movie Maker ta thực hiện:

A. Nháy đúp chuột lên biểu tượng Movie Maker trên desktop.

B. Nháy chuột phải và chọn open

C. Nháy chuột trái và chọn open

D. Cả A và B

Câu 8: Các thao tác với tệp dự án phim gồm:

A. Mở tệp

B. Ghi tệp

C. Tạo mới

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 9: Trình tự cắt, sao chép âm thanh là:

1- Đánh dấu đoạn âm thanh muốn cắt hoặc sao chép.

2- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V.

3 – Nháy chuột tại vị trí muốn chuyển đến.

4- Nhấn phím Ctrl + C (sao chép), hoặc Ctrl + X (Cắt).

A. 1 – 4 – 3 -2

B. 1- 3 – 2 – 4

C. 3 – 4 – 1 – 2

D. 2 – 3 – 1- 4

Câu 10: Để xuất kết quả âm thanh ta chọn:

A. File → Export Audio

B. File → Import Audio

C. File → Save

D. Tất cả đáp án trên đều sai

Câu 11: Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. Ảnh động bao gồm một số ảnh tĩnh ghép lại và thể hiện theo thứ tự thời gian trên màn hình

B. Phim được quay bằng máy ảnh kỹ thuật số không là một dạng ảnh động

C. Ảnh động là ảnh chụp lại một cảnh hoạt động của con người hoặc các sự vật

D. Khi hiển thị ảnh động trên màn hình máy tính ta sẽ không nhìn thấy hình chuyển động

Câu 12: Phần mềm máy tính nào dưới đây là ví dụ về sản phẩm đa phương tiện:

A. Phần mềm đồ họa

B. Phần mềm trình chiếu

C. Phần mềm trò chơi

D. Phần mềm xử lý ảnh

Câu 13: Để khởi động phần mềm Audicity ta thực hiện:

A. Nháy chuột phải vào biểu tượng Audicity trên màn hình nền

B. Nháy đúp chuột trái vào biểu tượng Audicity trên màn hình nền

C. Chọn Start → Program file → Audicity

D. Cả B và C

Câu 14: Trong các phần mềm sau phần mềm nào là phần mềm làm phim:

A. Movie Maker

B. Pascal

C. Audacity

D. Word

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Em hãy trình bày ưu điểm của đa phương tiện?

Câu 2: (2 điểm) Hãy nêu một số điểm cần tránh khi tạo nội dung cho bài trình chiếu.

 

Đáp án đề số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Đáp án A C D C B B D D A A A B D A

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: Ưu điểm của đa phương tiện:

– Thể hiện thông tin tốt hơn.

– Thu hút sự chú ý hơn.

– Thích hợp với việc sử dụng máy tính.

– Rất phù hợp cho việc giải trí và nâng cao hiệu quả dạy học.

Câu 2: Một số điểm cần tránh khi tạo nội dung cho bài trình chiếu:

– Các lỗi chính tả, cỡ chữ được sử dụng quá nhỏ.

– Quá nhiều nội dung văn bản trên một trang chiếu.

– Màu nền và màu chữ khó phân biệt.

– Quá nhiều hình ảnh trên một trang chiếu.

Trên đây Trường Cao Đẳng Kiên Giang chia sẻ các bạn 2 mẫu đề thi cuối học kỳ 2 môn Tin học lớp 9 kèm theo đáp án năm học 2022-2023 mới nhất. Hy vọng tài liệu trên giúp ích các bạn học sinh tham khảo ôn tập tốt.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button