Giáo dục

Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 có đáp án năm 2022

Dưới đây là một số Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 có đáp án do Trường Cao Đẳng Kiên Giang biên tập. Kính mời quý bạn đọc tham khảo để có thể chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.

Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 – Đề số 1

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng

A. LỊCH SỬ

Câu 1. (1 điểm) Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi vào vào thời gian nào?

A. Ngày 7/6/1954.
B. Ngày 9/5/1954.
C. Ngày 17/5/1954.
D. Ngày 7/5/1954.

Câu 2. (1 điểm) Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”?

A. Diễn ra trên bầu trời Điện Biên Phủ.
B. Diễn ra trên đường Điên Biên Phủ ở Thủ đô Hà Nội.
C. Tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.
D. Quân và dân Điện Biên Phủ tham gia chiến đấu.

Câu 3. (1 điểm) Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được chính thức khởi công xây dựng vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 30/12/1988.
B. Ngày 6/11/1979.
C. Ngày 16/11/1979.
D. Ngày 04/04/1994.

Câu 4. (1 điểm) Tại sao nói: Ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5. (1 điểm) Cuối tháng 6, đầu tháng 7 – 1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khóa VI) họp tại Hà Nội và đã có những quyết định gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

B. ĐỊA LÝ

Câu 1. (1 điểm) Ngành sản xuất chính của đa số người dân châu Á là:

A. Công, nông nghiệp
B. Nông nghiệp
C. Công nghiệp
D. Thủ công nghiệp

Câu 2. (1 điểm) Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

A. Châu Phi
B. Châu Mĩ
C. Châu Đại Dương
D. Châu Âu

Câu 3. (1 điểm) Châu Nam Cực có khí hậu như thế nào?

A. Nóng ẩm
B. Mát mẻ
C. Lạnh nhất trên thế giới.
D. Khí hậu khô

Câu 4. (1 điểm) Nêu những hoạt động kinh tế của các nước châu Âu?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5. (1 điểm) Trên trái đất có mấy đại dương ? Đó là những đại dương nào? Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý

A. LỊCH SỬ

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào ý D

Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào ý C

Câu 3. (1 điểm) Khoanh vào ý B

Câu 4: (1 điểm)

Vì ngày 30/4/1975 quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập, non sông thu về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà.

Câu 5. (1 điểm)

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca ; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

B. ĐỊA LÝ

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào ý B

Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào ý A

Câu 3. (1 điểm) Khoanh vào ý C

Câu 4: (1 điểm)

Hoạt động kinh tế của các nước châu Âu là:

Các nước châu Âu có nền kinh tế phát triển, họ sản xuất và buôn bán nhiều loại hang hóa. Những sản phẩm công nghiệp của châu Âu nổi tiếng thế giới là máy bay, ô tô, thiết bị, hàng điện tử, len dạ, dược phẩm, mĩ phẩm,…

Câu 5: (1 điểm)

Trên trái đất có 4 đại dương. Đó là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Thái Bình Dương là đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất.

 

Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 – Đề số 2

 PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)

Câu 1: (M1-1 điểm) Viết chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai vào ô trống

A. Ngày 04 – 04 – 1994, nhà máy Thủy điện Hòa Bình chính thức được khởi công xây dựng.

B. Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam.

C. Ngày 6/11/1979, tại Pa- ri (Pháp), lễ kí hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và yêu cầu đế quốc Mĩ buộc phải rút quân về nước được thực hiện.

D. Tại kì họp khóa VI tại Hà Nội năm 1976, Quốc hội của nước Việt Nam đã quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng và Quốc ca là bài Tiến quân ca.

Câu 2: (M1- 1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Sự kiện lịch sử đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, lập lại hoà bình ở miền Bắc
Việt Nam là:

A. Chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947.

B. Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950.

C. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

D. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954.

Câu 3: (M2- 1 điểm) Hãy nối các mốc thời gian với sự kiện lịch sử tương ứng trong
bảng dưới đây

Thời gian          Sự kiện lịch sử tiêu biểu
1. Đêm 30 Tết Mậu Thân năm 1968   a. Quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập
2. 25/4/1976   b. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước.
3. Ngày 30/4/1975   c. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy ở miền Nam Việt Nam.

Câu 4:(M3 – 1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước những ý trả lời đúng:

Vai trò của nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc dựng xây đất nước là:

A. Ngăn chặn được nạn phá rừng bừa bãi.

B. Cung cấp nguồn điện cho cả nước, phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.

C. Ngăn chặn, hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ.

D. Cung cấp nước chống hạn cho các tỉnh Tây Nguyên

Câu 5:(M3- 1 điểm) Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng “Điện Biên Phủ” trên không?

PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm)

Câu 1: (M1- 1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Châu Á có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới vì:

A. Châu Á nằm ở bán cầu Bắc.

B. Châu Á trải dài từ gần cực Bắc tới quá xích đạo.

C. Châu Á có diện tích lớn nhất trong các châu lục.

D. Châu Á trải dài từ Tây sang Đông.

Câu 2: (M1-1 điểm) Ghi vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai

A. Châu Nam Cực là châu lục không có dân cư sinh sống.

B. Đồng bằng ở châu Âu kéo dài từ tây sang đông.

C. Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc da vàng.

D. Rừng A-ma-zon được ví là lá phổi xanh của Trái Đất.

Câu 3: (M2 -1điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống hoàn thành đoạn thông tin

Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu………………………….., thực vật và động vật …………………………..
Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế ………………………….nhất châu Đại Dương. Châu Nam Cực là
châu lục ………………………….nhất thế giới nên rất ít dân cư sinh sống.

Câu 4: (M3 – 1điểm) Nêu những điều kiện thuận lợi để khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo?

Câu 5: (M4 -1điểm) Kể tên 2 nước hoặc thành phố ở châu Á mà em biết. Hãy giới thiệu vài nét về một đất nước hoặc thành phố đó.

 

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Sử Địa lớp 5

PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)

Câu 1: (M1-1 điểm) Viết chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai vào ô trống

A. Ngày 04 – 04 – 1994, nhà máy Thủy điện Hòa Bình chính thức được khởi công xây dựng. Đ

B. Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam. Đ

C. Ngày 6/11/1979, tại Pa- ri (Pháp), lễ kí hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và yêu cầu đế quốc Mĩ buộc phải rút quân về nước được thực hiện. S

D. Tại kì họp khóa VI tại Hà Nội năm 1976, Quốc hội của nước Việt Nam đã quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng và Quốc ca là bài Tiến quân ca. Đ

Câu 2: (M1- 1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Sự kiện lịch sử đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, lập lại hoà bình ở miền Bắc Việt Nam là:

Chọn D. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954.

Câu 3: (M2- 1 điểm) Hãy nối các mốc thời gian với sự kiện lịch sử tương ứng trong
bảng dưới đây

1. c

2. b

3. a

Câu 4: (M3 – 1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước những ý trả lời đúng:

Vai trò của nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc dựng xây đất nước là:

B. Cung cấp nguồn điện cho cả nước, phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.

C. Ngăn chặn, hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ.

Câu 5:(M3- 1 điểm)

  • Sau 12 ngày đêm, cuộc tập kích bằng máy bay của Mĩ trong đó có 34 máy bay B52 bị bắn rơi, nhiều chiếc rơi trên bầu trời Hà Nội.
  • Đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử không quân Mĩ và là chiến thắng oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc của quân dân ta.
  • Do tầm vóc quan trọng của nó, chiến thắng này được gọi là trận “Điện Biên Phủ trên không”.

PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm)

Câu 1: (M1- 1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Châu Á có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới vì:

B. Châu Á trải dài từ gần cực Bắc tới quá xích đạo.

Câu 2: (M1-1 điểm) Ghi vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai

A. Châu Nam Cực là châu lục không có dân cư sinh sống. Đ

B. Đồng bằng ở châu Âu kéo dài từ tây sang đông. S

C. Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc da vàng. S

D. Rừng A-ma-zon được ví là lá phổi xanh của Trái Đất. Đ

Câu 3: (M2 -1điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống hoàn thành đoạn thông tin

Câu 4: (M3 – 1điểm) Nêu những điều kiện thuận lợi để khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo?

Đông Nam Á sản xuất được nhiều gạo là vì:

+ Những nơi này có nhiều đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ,… thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

+ Tiếp giáp với biển nên chịu nhiều ảnh hưởng từ biển: khí hậu ẩm, ấm áp.

+ Có nhiều con sông lớn chảy qua, cung cấp nước cho trồng trọt.

+ Có nền văn minh lúa nước từ lâu đời.

+ Có nguồn lao động, nhân công dồi dào.

Câu 5: (M4 -1điểm) Kể tên 2 nước hoặc thành phố ở châu Á mà em biết. Hãy giới thiệu vài nét về một đất nước hoặc thành phố đó.

  • 2 nước ở Châu Á: Singapore; Thái Lan
  • 2 thành phố ở châu Á: Seoul, Tokyo

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button