Giáo dục

Đề thi học kì 2 Khoa học lớp 4 có đáp án năm học 2022

Dưới đây là một số Đề thi học kì 2 Khoa học lớp 4 có đáp án chọn lọc mới nhất do Trường Cao Đẳng Kiên Giang biên tập. Kính mời quý bạn đọc tham khảo để có thể chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.

Đề thi học kì 2 Khoa học lớp 4 – Đề số 1

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của đề bài

Câu 1: Những yếu tố nào sau đây gây ô nhiễm môi trường không khí? M1 – 0,5đ

A. Khói, bụi, khí độc, tiếng ồn, rác thải không được xử lí.
B. Tiếng ồn, rác thải đã được xử lí hợp vệ sinh.
C. Trồng cây xanh, dùng bếp đun cải tiến để đỡ khói.
D. Đi đại tiện, tiểu tiện đúng nơi quy định.

Câu 2: Vật phát ra âm thanh khi nào? M1 – 0,5đ

A. Khi uốn cong vật. 
B. Khi vật đặt cạnh với vật khác.
C. Khi làm vật rung động.
D. Khi ném vật.

Câu 3: Âm thanh có thể lan truyền qua các chất gì? M1 – 0,5đ

A. Chất lỏng, chất khí. 
B. Chất khí, chất rắn.
C. Chất khí, chất lỏng, chất rắn.
D. Chất xốp, chất rắn.

Câu 4: Cây sẽ thế nào nếu không được tưới nước? M1 – 0,5đ

A. Cây sẽ di chuyển đến nơi có nước.
B. Cây sẽ phát triển tốt.
C. Cây sẽ héo và chết.
D. Cây sẽ chờ mưa.

Câu 5: Điền nhiệt độ thích hợp vào chỗ chấm: M2 -1đ

Nhiệt độ của nước đang sôi là: …………………………………………………..
Nhiệt độ của người khỏe mạnh vào khoảng: …………………………………………..

Câu 6: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B sao cho phù hợp: M2 -1đ

A
1. Tưới cây, che giàn.
2. Cho ăn nhiều chất bột, chuồng trại kín gió.
B
a. Chống nóng cho cây.
b. Chống rét cho động vật.

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S: Vì sao khi trời rét, đặt tay vào một vật bằng đồng ta thấy lạnh hơn so với đặt tay vào vật bằng gỗ? M3 -1đ

☐ Vật bằng đồng có nhiệt độ thấp hơn vật bằng gỗ.
☐ Đồng tỏa nhiệt lạnh cho tay ta nhiều hơn gỗ.
☐ Đồng dẫn nhiệt tốt hơn gỗ nên nhiệt từ tay ta truyền cho đồng nhiều hơn truyền cho gỗ. Vì vậy, ta có cảm giác lạnh hơn khi chạm vào vật bằng đồng.
☐ Đồng có chất lạnh, gỗ không có chất lạnh.

Câu 8: Tại sao người ta phải sục khí vào trong nước ở bể cá? M3 -1đ

A. Để cung cấp khí ô-xy cho cá.
C. Để cung cấp khí ni-tơ cho cá.
B. Để cung cấp thức ăn cho cá.
D. Để cung cấp khí các-bô-níc cho cá.

Câu 9: Chọn các từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ chấm: (sức khỏe, sưởi ấm, thức ăn, vẻ đẹp thiên nhiên) M2 -1đ

Ánh sáng mặt trời giúp chúng ta có …..………………. (1) , ………………… (2) và được sưởi ấm. Nhờ ánh sáng mà chúng ta cảm nhận được tất cả ………..… (3) .

Câu 10: Em hãy nêu ít nhất 3 lưu ý khi đọc và viết để bảo vệ mắt. M3 -1đ

Câu 11: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (M1) (1 điểm)

Trong quá trình quang hợp thực vật hấp thụ khí …………….. và thải ra khí…………..

Câu 12: Theo em, mỗi chúng ta có thể làm gì để góp phần làm giảm biến đổi khí hậu, giảm thiểu sự nóng lên của toàn cầu ? M4 -1đ

 

Đáp án đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Câu Đáp án Điểm Mức độ nhận thức
1. A 0,5 Mức 1
2. C 0,5 Mức 1
3. C 0,5 Mức 1
4. C 0,5 Mức 1

5.

Nhiệt độ của nước đang sôi là: 100°C

Nhiệt độ của người khỏe mạnh vào khoảng: 37°C

1

Mức 2

6. 1 – a; 2 – b 1 Mức 2
7. S – S – Đ – S 1 Mức 3
8. A 1 Mức 3
9. thức ăn – sưởi ấm – sức khỏe – vẻ đẹp thiên nhiên 1 Mức 2

10.

– Nên giữ đúng khoảng cách giữa mắt và vở.

– Không nên đọc và viết dưới ánh sáng yếu.

– Không đọc sách trên xe lắc lư.

… (HS viết theo ý hiểu)

1

Mức 3

11.

Trong quá trình quang hợp thực vật hấp thụ khí các – bô-níc và thải ra khí ô-xi

1

Mức 1

12.

– Sử dụng tiết kiệm điện.

– Không xả rác bừa bãi.

– Tái chế rác thải nhựa theo khả năng.

… (HS viết theo ý hiểu)

2

Mức 4

 

 

Đề thi học kì 2 Khoa học lớp 4 – Đề số 2

Câu 1 (4 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

a. Thành phần nào trong không khí có vai trò quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con người ?

A. Khí ni-tơ

B. Khí các-bô-nic

C. Khí ô-xi

D. Hơi nước

b. Vật phát ra âm thanh khi nào ?

A. Khi vật bị nén lại

B. Khi có sự rung động của các vật

C. Khi vật bị giãn ra

D. Các ý trên đều sai

c. Nhiệt độ cơ thể của người khỏe mạnh là bao nhiêu ?

A. 0oC

B. 38oC

C. 37oC

D. 40oC

d. Tính chất nào sau đây không phải là của không khí?

A. Không màu.

B. Không có hình dạng nhất định.

C. Không mùi, không vị.

D. Chảy từ cao xuống thấp.

Câu 2 (1 điểm): Tìm và điền thông tin còn thiếu vào chỗ chấm (….) thích hợp để hoàn thành sơ đồ sự trao đổi chất ở động vật:

Câu 3 (1 điểm): Viết chữ Đ vào trước câu trả lời đúng, chữ S vào câu trả lời sai

….Nước là một trong những thành phần cấu tạo nên cơ thể thực vật.

…..Nước có thể thay thế các chất khoáng khác mà thực vật cần .

….Nhờ có nước mà rễ cây hấp thụ được các chất khoáng hòa tan.

…..Nhờ có nước mà cây cối có thể chống được sâu bệnh.

Câu 4 (1 điểm): Tìm và điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm (…..) trong các dòng dưới đây cho phù hợp :

Động vật cần có đủ không khí, ……………………, …………………….. và ……..

……………. thì mới tồn tại, ………………….. bình thường

PHẦN B : TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Thực vật cần gì để sống?

Câu 2 (1 điểm): Em hãy nêu 2 việc em nên làm để tránh tác hại do ánh sáng gây ra cho mắt khi đọc sách, xem ti-vi?

Câu 3 (1 điểm): Thế nào là một chuỗi thức ăn? Vẽ sơ đồ minh họa cho 1 chuỗi thức ăn.

 

Đáp án Đề thi môn Khoa học lớp 4 cuối kì 2

Câu 1 (4 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

a. Thành phần nào trong không khí có vai trò quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con người ?

Chọn C. Khí ô-xi

b. Vật phát ra âm thanh khi nào ?

Chọn B. Khi có sự rung động của các vật

c. Nhiệt độ cơ thể của người khỏe mạnh là bao nhiêu ?

Chọn C. 37oC

d. Tính chất nào sau đây không phải là của không khí?

Chọn D. Chảy từ cao xuống thấp.

Câu 2 (1 điểm):

Có thể điền như sau:

Lấy từ môi trường: Khí oxi, thức ăn, nước

Thải ra môi trường: Khí các-bô-nic, nước tiểu, các chất thải

Câu 3 (1 điểm): Viết chữ Đ vào trước câu trả lời đúng, chữ S vào câu trả lời sai

Đ Nước là một trong những thành phần cấu tạo nên cơ thể thực vật.

S Nước có thể thay thế các chất khoáng khác mà thực vật cần .

Đ Nhờ có nước mà rễ cây hấp thụ được các chất khoáng hòa tan.

Đ Nhờ có nước mà cây cối có thể chống được sâu bệnh.

Câu 4 (1 điểm): Tìm và điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm (…..) trong các dòng dưới đây cho phù hợp:

Động vật cần có đủ không khí, thức ăn, nước uống và ánh sáng thì mới tồn tại, phát triển bình thường.

PHẦN B : TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Thực vật cần gì để sống?

Thực vật cần có đủ nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng thì mới sống và phát triển bình thường được. Đất có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của cây. Đất cung cấp nước và các chất dinh dưỡng cho cây. Ánh sáng, không khí giúp cây quang hợp, thực hiện các quá trình tổng hợp chất hữu cơ, quá trình trao đổi chất, trao đổi khí giúp cây sống, sinh trưởng và phát triển bình thường. Thiếu một trong các điều kiện trên cây sẽ bị chết.

Câu 2 (1 điểm): Em hãy nêu 2 việc em nên làm để tránh tác hại do ánh sáng gây ra cho mắt khi đọc sách, xem ti-vi?

– Không ngồi quá gần.

– Ánh sáng vừa đủ, nhẹ dịu.

– Không xem quá nhiều.

Câu 3 (1 điểm): Thế nào là một chuỗi thức ăn? Vẽ sơ đồ minh họa cho 1 chuỗi thức ăn.

Chuỗi thức ăn là một dãy bao gồm nhiều sinh vật, mỗi loài là một mắc xích thức ăn, mỗi “mắc xích” thức ăn tiêu thụ mắt xích ở phía trước nó bị mắc xích ở phía sau tiêu thụ.

Sơ đồ một chuỗi thức ăn trong tự nhiên em biết là:

 

Đề thi học kì 2 Khoa học lớp 4 – Đề số 3

Câu 1: Sinh vật nào có khả năng sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời, chất vô cơ để tạo thành chất hữu cơ (như chất bột đường)? ( M1)

* Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất.

A. Con người

B. Thực vật

C. Động vật

D. Tất cả các sinh vật

Câu 2: Sau đây là một số phát biểu về âm thanh: (M2)

* Viết chữ Đ vào trước câu đúng, chữ S vào trước câu sai:

A. Âm thanh lan truyền ra xa sẽ mạnh lên.

B. Âm thanh có thể truyền qua chất rắn, khí nhưng không thể truyền qua chất lỏng.

C. Âm thanh chỉ có thể truyền qua chất khí, không thể truyền qua chất lỏng, chất rắn.

D. Âm thanh có thể truyền qua cả chất khí, chất rắn, và chất lỏng

Câu 3: Vật dẫn nhiệt tốt là: (M1)

* Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất

A. đồng, kẽm, nhôm, cao su

B. đồng, chì, kẽm, nhựa

C. đồng, chì, kẽm, gỗ

D. đồng, chì, kẽm, vàng

Câu 4: Khi đổ nước từ bình ra cốc, ta phải đặt miệng bình cao hơn cốc. Điều này vận dụng tính chất nào sau đây (M1)

* Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất.

A. Nước không có hình dạng nhất định

B. Nước có thể thấm qua một số vật

C. Nước chảy từ cao xuống thấp

D. Nước có thể hòa tan một số chất.

Câu 5: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B sao cho phù hợp: (M2)

A B
1. Tưới cây, che giàn a. Chống rét cho cây
2. Cho uống nhiều nước, chuồng trại thoáng mát b. Chống rét cho động vật
3. Ủ ấm cho gốc cây bằng rơm rạ c. Chống nóng cho cây
4. Cho ăn nhiều chất bột, chuồng trại kín gió d. Chống nóng cho động vật

Câu 6: Để tăng năng suất cho cây, ta cần: (M1)

A. Lượng khí cac-bô-nic có sẵn trong không khí

B. Lượng khí cac-bô-nic tăng gấp đôi

C. Lượng khí cac-bô-nic tăng gấp ba

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 7. Ngâm một bình sữa lạnh vào cốc nước nóng: (M3)

* Đúng ghi Đ, sai ghi S

a/ cốc nước sẽ tỏa nhiệt, bình sữa sẽ thu nhiệt

b/ nếu ngâm lâu, cốc nước sẽ nóng hơn bình sữa.

Câu 8. Lấy một cốc nước lạnh từ tủ lạnh ra, lau khô bên ngoài. Một lát sau ta thấy thành ngoài của cốc ướt. Kết quả này được giải thích như sau: (M2)

* Đánh dấu x trước ý đúng.

A. Nước lạnh có thể thấm qua cốc thủy tinh

B. Nước trong cốc có thể bay hơi ra ngoài thành cốc

C. Cốc đưa từ trong tủ lạnh ra ngoài bị nóng chảy

D. Trong cốc có hơi nước, gặp thành cốc lạnh, hơi nước ngưng tụ thành những giọt nước bên ngoài thành cốc

Câu 9. Vật nào sau đây tự phát sáng?: (M1)

* Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất

A. Trái Đất

B. Mặt Trời

C. Mặt Trăng

D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 10. Nêu ví dụ thực tế vận dụng tính chất của nước (mỗi tính chất một ví dụ) (M3)

a/ Nước chảy từ cao xuống thấp: …………………………………………………….

b/ Nước có thể hòa tan một số chất: …………………………………………………

c/ Nước có thể thấm qua một số vật : ……………………………………………….

Câu 11. Em hãy kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất đạm, chất béo? (M3)

Câu trả lời của em:

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 12. Những nguyên nhân nào làm nước bị ô nhiễm? Nơi em sinh sống, nguồn gây ô nhiễm nước là do nguyên nhân nào? (M4)

 

Đáp án Đề thi môn Khoa học lớp 4 cuối kì 2

Câu 1: (0,5 điểm)

B. Thực vật

Câu 2: (1 điểm)

A. Âm thanh lan truyền ra xa sẽ mạnh lên: S

B. Âm thanh có thể truyền qua chất rắn, khí nhưng không thể truyền qua chất lỏng: S

C. Âm thanh chỉ có thể truyền qua chất khí, không thể truyền qua chất lỏng, chất rắn: S

D. Âm thanh có thể truyền qua cả chất khí, chất rắn, và chất lỏng: Đ

Câu 3: (0,5 điểm)

D. đồng, chì, kẽm, vàng

Câu 4: (0,5 điểm)

C. Nước chảy từ cao xuống thấp.

Câu 5: (1 điểm)

1. c

2. d

3. a

4. b

Câu 6: (0,5 điểm)

B. Lượng khí cac-bô-nic tăng gấp đôi

Câu 7: (1 điểm)

Đ a/ cốc nước sẽ tỏa nhiệt, bình sữa sẽ thu nhiệt

S b/ nếu ngâm lâu, cốc nước sẽ nóng hơn bình sữa

Câu 8: (1 điểm).

D. Trong cốc có hơi nước, gặp thành cốc lạnh, hơi nước ngưng tụ thành những giọt nước bên ngoài thành cốc

Câu 9: (1 điểm)

B. Mặt Trời

Câu 10: (1 điểm) Tùy theo sự liên hệ thực tế của học sinh

a. Nước chảy từ cao xuống thấp: làm mái nhà dốc xuống, máng xói, rảnh nước

b. Nước có thể hòa tan một số chất: pha nước chanh đường

c. Nước có thể thấm qua một số vật: giặt mền, quần áo

Câu 11: (1 điểm)

Một số loại thức ăn chứa nhiều chất đạm mà em biết: đậu nành, thịt lợn, trứng gà, thịt vịt, cá, đậu phụ, tôm, thịt bò, cua, ốc,…

Câu 12: (1 điểm)

* Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm:

– Xả rác, phân, nước thải bừa bãi

– Sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, … không qua xử lí

– Khói bụi, khí thải từ nhà máy, xe cộ

– Vỡ đường ống dẫn dầu, tràn dầu

* Các biện pháp bảo vệ nguồn nước của địa phương em:

– Giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh giếng nước, đường ống dẫn nước; xây nhà tiêu tự hoại, nhà tiêu hai ngăn.

– Nhà tiêu xây xa nguồn nước.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button