Giáo dục

Đề tham khảo thi đánh giá năng lực Bộ Công an mới nhất 2023

Đề tham khảo thi đánh giá năng lực Bộ công an thế nào? Cùng tham khảo bài viết dưới đây của Trường Cao Đẳng Kiên Giang nhé.

Mời những bạn tham khảo đề thi đánh giá năng lực của Bộ Công an.

 

1. Đề tham khảo thi đánh giá năng lực của Bộ Công an

1/ Phần trắc nghiệm ngành khoa học tự nhiên và xã hội

Câu 2: Kính lúp là dụng cụ quang học thường được sử dụng trong công việc khám nghiệm hiện trường. Khi thu thập dấu vết hiện trường bằng kính lúp tính chất của ảnh thu được là?

A. ảnh ngược chiều lớn hơn vật

B. ảnh cùng chiều lớn hơn vật

C. ảnh cùng chiều nhỏ hơn vật

D. ảnh ngược chiều nhỏ hơn vật

Câu 3: Laze không được sử dụng trong thiết bị nào sau đây?

A. Máy ngắm đường thẳng trong trắc địa

B. Máy bắn tốc độ giao thông

C. Máy soi hành lý ở sân bay

D. Đầu lọc đĩa CD/ VCD

Câu 4: Trong khoảng thời gian 6 giờ có 75% số hạt nhân ban đầu của một đồng vị phóng xạ bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị đó là?

A. 8 giờ

B. 4 giờ

C.  3 giờ

D. 12 giờ

Câu 5: một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 20 MH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện y = 0,2 (cos 2x 10^3)t (y tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời khắc cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ dòng điện cực đại thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng?

A. 3 căn bậc 3 V

B. 2 căn bậc 3 V

C. 6 căn bậc 3 V

D. 4 căn bậc 3 V

Câu 7 : Trong một thử nghiệm về giao trâm sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng phối hợp dao động cùng pha được đặt tại A và B. Điểm M trên mặt nước dao động với biên độ cực đại và MB – MA = 8 cm. Biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s và tần số sóng nằm trong khoảng từ 18 Hz tới 21 Hz. Điểm M nằm trên phố cực đại bậc?

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Câu 11: một khối đồng kim loại hình trụ đường kính 5 cm, chiều dài 30 cm cần được mạ vàng với chiều dài lớp mạ 5,0 cho biết cường độ dòng điện đi qua bề mặt là 3,0 A, dung dịch trong bể mạ là Ag(NO3)3, hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng riêng của Au bằng 19,3cm3 , hằng số Faraday f = 96.500 C/Mol, thời gian cần để mạ khối kim loại trên là?

(Cho biết nguyên tử khối của những nhân tố Ni = 14, Oxi = 16, Au = 197)

A. 13,40 phút

B. 37,11 phút

C. 40,20 phút

D. 38,66 phút

Câu 12: tinh thể chất X không màu tan tốt trong nước, không bị phân hủy khi đốt nóng. Khi đốt chất X trên ngọn lửa không màu ngọn lửa có màu vàng. Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch nước brom thu được dung dịch Y, thêm vài mảnh Cu vào dung dịch Y thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Chất X có thể là?

A. NaNO3

B. NaNO2

C. NaI

D. KNO2

Câu 13: Nung m gam bột sắt trong oxi thu được 30 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X bởi lượng vừa đủ dung dịch HNO3 10%, thu được dung dịch Y và 3,36 lít ở điều kiện tiêu chuẩn. NOlà sản phẩm khử duy nhất. Cô cạn Y, lấy chất rắn thu được đem nung trong không khí tới khối lượng không đổi được 36 g chất rắn Z. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 trong dung dịch Y là?

(Cho biết nguyên tử khối của những nhân tố H = 1, N = 14, O = 16, Fe = 56)

A. 4,64%

B. 4,62%

C. 6,91%

D. 8,99%

Câu 16 Cho những nhận xét sau

– Nước đá khô được sử dụng làm chất bảo quản hoa quả thực phẩm có thành phần chính là H2O2

– Phenol là chất rắn không màu tan nhiều trong nước lạnh

– Dung dịch phomon được sử dụng để ngâm mẫu động vật làm tiêu bản chứa HCHO có nồng độ 37 tới 40%

– Thủy phân Etyl Axetat trong môi trường axit để nguội hỗn hợp sau đó phản ứng tách thành hai lớp

– Khi bị suy nhược thân thể bệnh nhân thường được truyền dịch glucozơ 5% để nhanh phục hồi

– những amino axit: gly, ala, Lys là chất rắn tan tốt trong nước tạo thành dung dịch làm đổi màu quỳ tím

Số nhận xét đúng là:

A. 4

B. 5

C. 3

D. 6

Câu 18 tế bào của thân thể sinh vật nào sau đây không chứa những bào quan có màng bao bọc?

A. vi khuẩn

B. động vật

C. thực vật

D. nấm

Câu 19: người ta thực hiện thử nghiệm cách tìm ếch nguyên vẹn ra khỏi lồng ngực của nó và cho vào dung dịch sinh lý được cung ứng đủ Oxy và giữ ở nhiệt độ thích hợp soi cầu. giảng giải nào sau đây đúng?

A. tim ếch vẫn đập thông thường một thời gian vì nút khoang nhĩ của tim có khả năng phát nhịp tự động

B. tim ếch vẫn đập thông thường một thời gian vì bó hít và mạ puốckin có khả năng phát xung tự động nhịp nhàng và lan tỏa toàn bộ khối cơ tim

C. Tim sẽ ngừng đập vì tim không có sự liên hệ với thần kinh của thân thể

D. Tim sẽ ngừng đập vì không có dòng máu tới nuôi dưỡng những tế bào cơ tim

Câu 20 từ một cây ban đầu có kiểu gen quý hiếm bằng cách nào sau đây có thể nhanh chóng tạo ra một lượng lớn cây trồng có kiểu gen giống với cây ban đầu?

A. vận dụng công nghệ tế bào

B. vận dụng kỹ thuật truyền gen

C. gây đột biến

D. cho lai với một cây khác cùng loài

Câu 21: đột biến gen đảo loạn thể nhiễm sắc và đột biến chuyển đoạn giữa những thể nhiễm sắc không tương đồng. Có bao nhiêu đặc điểm chung trong số những đặc điểm sau đây

1. Đều có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến

2. Đều có thể làm thay đổi hàm lượng ADN trong tế bào

3. Đều có thể làm thay đổi hình thái thể nhiễm sắc

4. Đều không làm thay đổi nhóm gen liên kết trên thể nhiễm sắc

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 23: Theo thuyết tiến hóa hiện đại nhân tố đột biến và nhân tố di nhập gen có bao nhiêu đặc điểm chung trong số những đặc điểm sau đây

1. Đều làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định

2. Có thể làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể

3. Có thể làm thay đổi nhanh chóng tần số alen của quần thể

4. Có thể làm xuất hiện những alen mới trong quần thể

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 24 Phát biểu nào sau đây về sự phân bố cá thể của quần thể là sai?

A. kiểu phân bố theo nhóm là kiểu phân bố ít gặp nhất

B. kiểu phân bố đồng đều làm giảm mức độ cạnh tranh giữa những cá thể trong quần thể

C. kiểu phân bố ngẫu nhiên giúp sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường

D. phân bố đồng đều thường gặp khi điều kiện sống phân bố một cách đồng đều trong môi trường và khi có sự cạnh tranh gay gắt giữa những cá thể trong quần thể

Câu 25: có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về mối quan hệ vật ăn thịt con mồi và mối quan hệ kí sinh sinh vật chủ

1. Trong cả hai mối quan hệ này đều có một loài có lợi và một loài bị hại

2. Kích thước vật ăn thịt thông thường lớn hơn kích thước con mồi

3. Vật ăn thịt làm thịt chết con mồi, vật ký sinh thường làm thịt chết vật chủ

4. Số lượng vật ký sinh thường nhiều hơn vật chủ

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

 Câu 26: nội dung nào sau đây không phải là chính sách đối ngoại xuyên suốt của Liên Xô sau chiến tranh toàn cầu thứ hai

A. mở rộng những liên minh quân sự ở châu Âu và châu á

B. ủng hộ phong trào phóng thích dân tộc trên toàn cầu

C. bảo vệ nền hòa bình và an ninh toàn cầu

D. viện trợ trợ giúp những nước xã hội chủ nghĩa

 Câu 27: Phong trào chống Chủ Nghĩa Thực Dân sau chiến tranh toàn cầu thứ hai bùng nổ sớm nhất ở khu vực nào sau đây của Châu Phi?

A. Đông Phi

B. Bắc Phi

C. Trung Phi

D. Nam Phi

 Câu 28: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tác động của phong trào phóng thích dân tộc tới quan hệ quốc tế sau chiến tranh toàn cầu thứ hai tới năm 2000?

A. kết thúc tình trạng bất đồng đẳng trong quan hệ quốc tế

B. trực tiếp dẫn tới sự sụp đổ của trật tự toàn cầu hai cực Ianta

C. tăng cường quan hệ đồng đẳng hợp tác giữa những quốc gia

D. dẫn tới sự ra đời của tổ chức chính trị quốc tế trước hết

2/ Phần trắc nghiệm môn Tiếng anh

2

 

2. Đáp án đề thi thử Đánh giá năng lực của Bộ Công an

1/ Phần trắc nghiệm ngành khoa học tự nhiên và xã hội

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A B C C D D A C B D A C B B D A C B A D D A B B A
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
D C C D A B C C A A B D D C A B B D A B D A C A B

 

 2/ Phần trắc nghiệm môn Tiếng anh

51 A 52 C 53 D 54 D 55 B 56 A 57 C 58 B 59 B 60 D
61 A 62 D  63 C 64 B 65 C 66 A 67 A 68 C 69 D 70 A

Trên đây là đề thi thử đánh giá năng lực của Bộ Công an luật Minh Khuê xin gửi tới độc giả. Mong rằng bài viết trên là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc những bạn học tốt.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button