Giáo dục

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

Toán học là một trong những môn học bắt buộc đối với học sinh tất cả các cấp từ Tiểu học, Trung học cho đến Trung học phổ thông. Nhằm giúp học sinh dễ dàng tiếp cận, làm quen tốt hơn với những dạng bài, kiểu câu hỏi trong đề thi môn toán thuộc phạm vi kiến thức lớp 1, Trường Cao Đẳng Kiên Giang với bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến các bạn đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức có đáp án.

1. Hệ thống kiến thức thi học kì 2 môn Toán lớp 1

Bài thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sẽ nằm trong hai phạm vi chính mà học sinh đã được tiếp xúc, học tập trong chương trình học đó là hai phần: Phần số tự nhiên và Phần đại lượng. Cụ thể:

Yêu cầu đối với phạm vi kiến thức về Số tự nhiên:

Các thành tố năng lực Yêu cần đạt được
Năng lực tư duy và lập luận; Năng lực giải quyết vấn đề So sánh, sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 100
Năng lực tư duy và lập luận; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực mô hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học. Thực hiện được việc cộng, trừ trong phạm vi 100
Năng lực tư duy và lập luận; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực mô hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học. Vận dụng được phép tính cộng, trừ vào tình huống thực tiễn.

Yêu cầu đối với phạm vi kiến thức về Đại lượng. Cụ thể:

Các thành tố năng lực Yêu cầu cần đạt được
Năng lực tư duy và lập luận; Năng lực giải quyết vấn đề Biết đo độ dài bằng nhiều đơn vị đo khác nhau như: gang tay, sải tay, bước chân, que tính, …
Năng lực tư duy và lập luận; Năng lực giải quyết vấn đề Biết dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đoạn thẳng, vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
Năng lực tư duy và lập luận; Năng lực giải quyết vấn đề Bước đầu biết xem đồng hồ; Biết xem giờ đúng, có nhận biết ban đầu về thời gian.

Nhìn chung các nội dung kiến thức bài thi sẽ tập trung chủ yếu và nằm trong chương trình đã học, và đa số các dạng bài, kiểu bài thường yêu cầu học sinh cần phải có năng lực tư duy, lập luận và giải quyết vấn đề, một số câu hỏi sẽ yêu cầu đến các kỹ năng khác như giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học.

 

2. Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

2.1. Đề 1 ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Số “sáu mươi tư” được viết bằng số là:

A. 64

B. 46

C. 60

D. 40

Đáp án đúng: A

Câu 2 (1 điểm): Trong ba số 48, 19, 92, 59 số lớn nhất là số:

A. 48

B. 19

C. 92

D. 59

Đáp án đúng: C

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ có kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 4 là mấy giờ

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ

Đáp án đúng: C

Câu 4 (1 điểm): Nếu thứ hai là ngày 12 thì thứ năm trong tuần đó là ngày bao nhiêu?

A. Ngày 15

B. Ngày 16

C. Ngày 17

D. Ngày 18

Đáp án đúng: A

Câu 5 (1 điểm): Độ dài của chiếc bút chì đo từ số 0 đến số 6 trên thước thì chiếc bút chì đó dài bao nhiêu (đơn vị xăng- ti- mét)

A. 6cm

B. 5 cm

C. 4cm

D. 3cm

Đáp án đúng: A

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1điểm): Đặt tính rồi tính:

a. 26 + 1

b. 17 – 5

c. 45+ 12

d. 98 – 57

Đáp án đúng: a. 27, b.12, c. 57, d. 41

Câu 7 (1điểm) : Sắp xếp các số 74, 14, 83, 25 theo thứ tự từ số bé đến số lớn

Đáp án đúng: 14, 25, 74, 83

Câu 8 (1điểm): Nối đáp án thích hợp

a. 75 1. Mười hai
b. 18 2. Chín mươi hai
c. 27 3. Bảy mươi lăm
d. 53 4. Bốn mươi sáu
e. 12 5. Mười tám
f. 84 6. Hai mươi bảy
g. 92 7. Tám mươi tư
h. 46 8. Năm mươi ba

Đáp án đúng: a-3, b-5, c-6, d-8, e-1, f-7, g-2, h-4

Câu 9 (1điểm): Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi: Bạn Lan có 27 quả táo. Hùng có 22 quả táo. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu quả táo?

Đáp án đúng: Hai bạn có tất cả số quả táo là: 27 + 22 = 49 (quả táo)

Câu 10 (1điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình dưới đây có….hình tam giác

Đáp án đúng: hình dưới đây có 0 hình tam giác

 

2.2. Đề 2 ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1 (1điểm): Số gồm 5 đơn vị và 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Đáp án đúng B

Câu 2 (1điểm): Trong các số 13, 63, 9, 24 số lớn nhất là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Đáp án đúng B

Câu 3 (1điểm): Quan sát và cho biết chiếc đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

 

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ

Đáp án đúng B

Câu 4 (1điểm): Nếu ngày 7 tháng 10 là thứ ba thì ngày 14 tháng 10 là:

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Thứ năm

D. Thứ sáu

Đáp án đúng A

Câu 5 (1điểm): Quan sát hình minh họa và cho biết độ dài của chiếc bút chì dưới đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

A. 4 cm

B. 3 cm

C. 2 cm

D. 1cm

Đáp án đúng D

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1điểm): Đặt tính rồi tính

a. 37 – 4

b.12 + 6

c. 33 + 11

d. 45 – 23

Đáp án đúng: a. 33 b. 18 c.44 d. 22

Câu 7 (1điểm): Sắp xếp các số 62, 5, 92, 17 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Đáp án đúng: 92, 62, 17, 5

Câu 8 (1điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. Số 23 gồm … chục và … đơn vị.

b. Số … gồm 1 chục và 6 đơn vị.

c. Số … là số liền trước của số 34.

d. Số … là số liền sau của số 69.

Đáp án đúng: a. 20 và 3, b. 16, c.33, d.70

Câu 9 (1điểm): Hùng có 27 viên bi. Hùng cho Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng còn lại bao nhiêu viên bi?

Đáp án đúng: Hùng còn lại số viên bi là: 27- 7= 20 (viên bi)

Câu 10 (1điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình dưới đây có … hình vuông.

Đáp án đúng: 3 hình vuông

 

2.3. Đề 3 ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức có đáp án

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1 (1điểm): Quan sát hình và cho biết con vật nào cao hơn

A. Con ngựa

B. Con hươu cao cổ

C. Cả hai con bằng nhau

Đáp án đúng: B

Câu 2 (1điểm): Quan sát và cho biết chiếc bút dưới đây có độ dài là bao nhiêu xăng- ti mét:

A. 5cm

B. 6cm

C. 8cm

D. 10cm

Đáp án đúng D

Câu 3 (1điểm): Quan sát hình ảnh dưới đây và cho biết đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ

A. 8 giờ

B. 9 giờ

C. 12 giờ

D. Không có đáp án đúng

Đáp án đúng: A

Câu 4 (1điểm): Bông hoa nào có kết quả bằng kết quả phép tính trên chú ong

A. Bông hoa A

B. Bông hoa B

C. Bông hoa C

Đáp án đúng A

Câu 5 (1điểm): Điền kết quả đúng của bài toán dưới đây.

Hôm nay là thứ Hai ngày 02 tháng 05. Mẹ bảo chủ nhật này mẹ cho Nam đi chơi công viên. Vậy chủ nhật sẽ là ngày bao nhiêu?

A. Ngày 06

B. Ngày 08

C. Ngày 10

D. Ngày 12

Đáp án đúng B

Câu 6 (1điểm):  Điền kết quả vào phép tính sau: 62 + 11 – 20 = ……….

A. 58

B. 53

C. 62

D. 64

Đáp án đúng B

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 7 (1điểm): Điền vào chỗ trống dưới đây

Đáp án đúng lần lượt là: 45, 30

Câu 8 (1điểm) : Tính

a) 56 + 33 – 25 = ………

b) 86 – 24 + 14 = ………

Đáp án đúng: a.64 b.76

Câu 9 (1điểm): Đặt tính rồi tính

a. 76 + 21

b. 98 – 45

Đáp án đúng: a.97 b. 53

Câu 10 (1điểm): Lớp em chăm sóc 83 cây hoa hồng trong vườn trường. Sáng nay có 50 cây hoa hồng đã nở hoa. Hỏi còn bao nhiêu cây hoa hồng chưa nở hoa?

Đáp án đúng: Phép tính: 83 – 50 = 33 

Trả lời: Còn 33 cây hoa hồng chưa nở hoa

Hy vọng với những chia sẻ trên đây và đặc biệt là ba đề thi Toán học kỳ 2 lớp một trong sách kết nối tri thức có đáp án, lời giải Trường Cao Đẳng Kiên Giang đã giúp quý độc giả hình dung rõ hơn về cấu trúc, dung lượng, các dạng câu hỏi thường gặp, có mặt trong đề thi môn Toán học của học kỳ 2 lớp 1.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button