Giáo dục

Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Giáo dục thể chất chính xác nhất

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Giáo dục thể chất như thế nào? Cùng tham khảo bài viết dưới đây của Trường Cao Đẳng Kiên Giang để biết thêm chi tiết nhé.

Kính mời các thầy cô cùng theo dõi đáp án trắc nghiệm module 9 môn Giáo dục thể chất.

 

1. Đáp án nội dung Module 9 môn giáo dục thể chất Trung học phổ thông

Câu 1: Năng lực thể chất được mô tả trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Giáo dục thể chất gồm bao nhiêu năng lực thành phần?

Đáp án 3

Câu 2: Trong chương trình môn Giáo dục thể chất, chương trình giáo dục phổ thông 2018 phần kiến thức chung là nội dung nào sau đây?

Đáp án: nội dung bắt buộc được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12

Câu 3: Mục tiêu bài học cần đảm bảo các yêu cầu nào sau đây?

Đáp án: tất cả các đáp án đều đúng

– Đảm bảo tính khoa học cơ bản thực tiễn và cập nhật

– Đảm bảo tính cụ thể rõ ràng đo lường và đánh giá được bám sát yêu cầu cần đạt của các nội dung dạy học năng lực giáo dục thể chất năng lực 

– Đạt phẩm chất chủ yếu trong môn Giáo dục thể chất

Câu 4: Quan điểm hiện đại về kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh chú trọng đến yếu tố đánh giá nào sau đây?

Đáp án đánh giá quá trình

Câu 5: Môn Giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 kế thừa những nội dung nào của chương trình giáo dục phổ thông 2006 môn thể dục hiện hành?

Đáp án: mục tiêu nội dung phương pháp và đánh giá kết quả giáo dục

Câu 6: Chọn một ý kiến mà thầy cô thấy phù hợp nhất khi lựa chọn thiết bị phương tiện dạy học phát triển năng lực học sinh

Đáp án: phương tiện dạy học giúp làm sinh động nội dung học tập, nâng cao hứng thú học tập, nâng cao lòng tin của học sinh và khoa học giúp học sinh dễ hiểu bài hiểu bài sâu sắc hơn và nhớ bài lâu hơn.

Câu 7: Mục đích chủ yếu nhất của đánh giá năng lực là gì?

Đáp án đánh giá khả năng Học sinh vận dụng các kiến thức kỹ năng đã học và giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống

Câu 8: Khi thiết kế KHBD ở hoạt động vận dụng được hiểu là?

Đáp án: vận dụng được các kiến thức kinh nghiệm của các động tác bài tập đã học và thực tiễn cuộc sống

Câu 9: Chọn một ý kiến mô tả về hiệu quả việc sử dụng phương pháp thi đấu trong dạy học môn Giáo dục thể chất mà thầy cô thấy phù hợp

Đáp án củng cố và hoàn thiện kỹ thuật động tác phát triển các tổ chức giáo dục đạo đức ý chí tính kỷ luật tính đồng đội

Câu 10: Nhận định nào sau đây không đúng khi phát biểu hình thức đánh giá thường xuyên

Đáp án đánh giá chỉ để so sánh Học sinh này với học sinh khác

Câu 11: Công nghệ thông tin trong dạy học giáo dục là

Đáp án: hệ thống các phương pháp khoa học công nghệ và phương tiện công cụ hiện đại như máy tính mạng truyền thông thiết bị công nghệ kho dữ liệu học liệu số nhằm tổ chức khai thác sử dụng một cách có hiệu quả trong giáo dục dạy học

Câu 12: Vai trò của người dạy trong không lý thuyết của giáo dục thông minh là?

Đáp án hỗ trợ công nghệ kịp thời đúng lúc cố vấn tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp thiết kế dạy học

Câu 13: Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin học được số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học hoạt động giáo dục?

Đáp án: đảm bảo tính thực tiễn đảm bảo tính khoa học đảm bảo tính pháp lý

Câu 14: Công nghệ thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tự học tự bồi dưỡng của giáo viên cụ thể là?

Đáp án: hỗ trợ và góp phần cải thiện kỹ năng dạy học quản lý lớp học cải tiến và bồi dưỡng việc dạy học giáo dục đối với giáo viên bằng sự hỗ trợ thường xuyên và liên tục, giúp giáo viên sử dụng hiệu quả nguồn học liệu, thiết bị công nghệ và phần mềm một cách hiệu quả trong trò hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng mới. Hỗ trợ việc đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, phát triển nghề nghiệp trước và sau khi trở thành người giáo viên chính thức.

Câu 15: Dạy học từ xa được hiểu là?

Đáp án: hình thức đào tạo mang đúng ý nghĩa, học tập điện tử trọn vẹn trong đó người dạy và người học không gặp gỡ không ở cùng một chỗ và cũng không cùng lúc xuất hiện ở cùng một thời điểm. Quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và internet

Câu 16: Chọn một ý kiến mô tả về hiệu quả sử dụng phương pháp thi đấu trong dạy học môn Giáo dục thể chất mà thầy cô thấy phù hợp

Đáp án: Củng cố và hoàn thiện kỹ thuật động tác, phát triển các tổ chức giáo dục đạo đức ý chí, tính kỷ luật, tính đồng đội.

 

2. Đáp án nội dung module 9 thể chất tiểu học

Câu 1: Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học hoạt động giáo dục?

Đáp án đảm bảo tính thực tiễn đảm bảo tính pháp lý và đảm bảo tính khoa học

Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống 

…. được xem là nền tảng dạy học trực tuyến theo xu hướng học tập suốt đời, cụ thể khả năng tiếp cận đại trà có thể vài nghìn hay hàng trăm nghìn người tham gia tính chất mở về nội dung nền tảng ban đầu với kiến thức, kĩ năng, nền tảng về công nghệ và chi phí hình thức dạy học trực tuyến và từ xa hoàn toàn.

Đáp án MOOC

Câu 3: Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả?

Đáp án tại lớp học giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp

Câu 4: Để lựa chọn một loại hình E- learning phù hợp và đạt hiệu quả cao trong dạy học giáo dục thì người học người dạy cần chú ý đến một số vấn đề sau?

Đáp án hứng thú, sự đầu tư thời gian, sự chủ động cũng như sự thích nghi trong hoạt động tương tác của người học và người dạy khả năng sư phạm và khả năng đáp ứng công nghệ của người dạy, khả năng tự học tự nghiên cứu và nhu cầu cá nhân của người học.

 Câu 5: Công nghệ thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tự học tự bồi dưỡng của giáo viên cụ thể là?

Đáp án giúp giáo viên sử dụng hiệu quả nguồn học liệu thiết bị công nghệ và phần mềm một cách hiệu quả trong hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng mới hỗ trợ việc đào tạo bồi dưỡng chuyên môn phát triển nghề nghiệp trước và sau khi trở thành người giáo viên chính thức, hỗ trợ và góp phần cải thiện kỹ năng dạy học quản lý lớp học, cải tiến và đổi mới việc dạy học giáo dục đối với giáo viên bằng sự hỗ trợ thường xuyên và liên tục.

Câu 6: Một số thiết bị công nghệ cơ bản hỗ trợ hoạt động dạy học giáo dục?

Đáp án máy chiếu, thiết bị âm thanh, điện thoại thông minh, máy tính

Câu 7: Một số thiết bị công nghệ nâng cao hỗ trợ hoạt động dạy học giáo dục?

Đáp án bảng tương tác máy tính bảng

Câu 8: Muốn thiết kế một video clip với thời lượng khoảng 2 đến 3 phút để giới thiệu về nội dung bài tập thể dục, giáo viên có thể sử dụng những phần mềm nào dưới đây?

Đáp án Microsoft PowerPoint video Editor

Câu 9: Giáo viên sử dụng loa để phát một bài nhạc cho học sinh tập luyện trên lớp giáo viên đó đã sử dụng?

Đáp án thiết bị công nghệ

Câu 10: Muốn thiết kế các câu hỏi kiểm tra đánh giá về lý thuyết kỹ thuật động tác trong hoạt động hình thành kiến thức mới giáo viên có thể sử dụng những phần mềm nào dưới đây?

Đáp án Microsoft PowerPoint

Câu 11: Muốn hỗ trợ quản lý lớp học giáo dục thể chất và hỗ trợ học sinh trực tuyến, giáo viên có thể sử dụng những phần mềm nào dưới đây?

Đáp án Gmail, Zalo

 Câu 12: Giáo viên biên tập video bài học trên phần mềm video Editor, giáo viên đang thực hiện

Đáp án thiết kế và biên tập nội dung dạy học

Câu 13: Giáo viên trình chiếu nội dung thực hành luyện tập bằng phần mềm Youtube cho học sinh xem, giáo viên đang thực hiện

Đáp án tổ chức và triển khai hoạt động dạy học

Trên đây là đáp án trắc nghiệm module 9 môn Giáo dục thể chất luật Minh Khuê xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng đó là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button