Giáo dục

Cơ sở lý luận là gì? Cách viết cơ sở lý luận trong bài như thế nào?

Cơ sở lý luận là một chương quan trọng trong bài luận văn xác định xem sinh viên đã nghiên cứu kỹ lưỡng về lĩnh vực mình đang viết hay chưa, và toàn bộ luận văn có đi đúng hướng hay không. Nếu bạn đang gặp khó khăn khi viết cơ sở lý luận cho bài luận của mình, bài viết này là dành cho bạn đấy!

1. Cơ sở lý luận là gì?

Cơ sở lý luận được định nghĩa là các giả định, phương pháp lập luận đã được kiểm tra và xác nhận. Muốn lập luận phải có phương pháp làm cho lập luận của mình logic, thuyết phục người ta tin, phương pháp lập luận này gọi là có cơ sở lý luận, tức là nói có cơ sở, thuật ngữ triết học gọi là Luận. . Có nhiều phương pháp lập luận ở đây, nhưng sau đây là một số phương pháp phổ biến nhất: Phân tích, Suy diễn, Tổng hợp, Quy nạp.

Sau khi xác định được các cơ sở lý thuyết, học viên sẽ cần tiến hành nghiên cứu định tính và định lượng song song để có thể thu được dữ liệu chi tiết và đầy đủ nhất! Tham khảo ngay!

 

2. Mục đích của phần cơ sở lý luận trong luận văn

Cơ sở lý luận của luận văn này có thể hiểu ở dạng đơn giản nhất, đó là khảo sát các nguồn học thuật (như sách, bài báo, luận án) về một chủ đề cụ thể. Nó đưa ra một cái nhìn tổng quan về kết quả, các khái niệm liên quan đến một vấn đề hoặc một câu hỏi nghiên cứu.

 

3. Độ dài của phần phân tích cơ sở lý luận

Theo nguyên tắc chung, phần đánh giá nghiên cứu nên chiếm khoảng 25% toàn bộ bài luận, mặc dù điều này cũng phụ thuộc vào cấu trúc của bài luận và phạm vi tài liệu liên quan. Trong mọi trường hợp, khi xem xét các tiêu chí bao gồm và loại trừ, điều quan trọng là phải đặt câu hỏi như: Nó có liên quan và hữu ích không? Trên thực tế, quy trình này sẽ đảm bảo rằng việc đánh giá vẫn phù hợp với chủ đề đang được thảo luận. Hơn nữa, nếu bạn thấy rằng các tài liệu có sẵn là quá ít, hoặc ngược lại là không thể vượt qua; thật đáng để xem lại các câu hỏi nghiên cứu của bạn để phát triển sự tập trung hạn chế hơn vào chủ đề của bạn.

 

4. Hướng dẫn cách viết phần phân tích cơ sở lý luận trong đề tài

4.1. Thu thập, đánh giá và chọn lọc tài liệu

Thu hẹp chủ đề

Trước khi bắt đầu tìm kiếm tài liệu, bạn cần thu hẹp chủ đề của mình. Nếu bạn đang viết bài phê bình tài liệu cho luận án hoặc bài nghiên cứu, bạn sẽ tìm kiếm tài liệu liên quan đến mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu của bạn. Đây là bước đầu tiên để hiểu trạng thái kiến ​​thức của bạn về chủ đề này trước khi bắt đầu nghiên cứu của riêng bạn. Tìm kiếm tài liệu bằng cách sử dụng từ khóa và trích dẫn. Bắt đầu bằng cách tạo danh sách các từ khóa liên quan đến chủ đề và câu hỏi nghiên cứu của bạn. Một số cơ sở dữ liệu hữu ích để tìm kiếm các tạp chí và bài báo bao gồm:

 • Danh mục thư viện trường đại học của bạn
 • Google Scholar
 • JSTOR
 • EBSCO
 • Project Muse (nhân văn và khoa học xã hội)
 • Medline (khoa học đời sống và y sinh)
 • EconLit (kinh tế)
 • Inspec (vật lý, kỹ thuật và khoa học máy tính)

Khi bạn thấy một bài báo hữu ích, hãy kiểm tra danh sách tham khảo để biết thêm các nguồn liên quan. Để xác định các ấn phẩm quan trọng không hiển thị trong các tìm kiếm từ khóa của bạn, hãy lưu ý các trích dẫn định kỳ. Nếu cùng một tác giả, cuốn sách hoặc bài viết tiếp tục xuất hiện trong bài đọc của bạn, hãy tìm kiếm nó. Bạn có thể theo dõi số lần một bài báo được trích dẫn trên Google Scholar để xem mức độ ảnh hưởng của bài báo trong lĩnh vực này.

Hướng dẫn cách viết phần phân tích cơ sở lý luận trong đề tài

Đánh giá và chọn nguồn

Bắt đầu bằng cách đọc phần tóm tắt để xác định xem bài viết có hữu ích không. Bạn sẽ cần đánh giá nguồn nào hữu ích và phù hợp nhất với câu hỏi của mình. Ghi chú và trích dẫn nguồn của bạn Khi bạn đọc, bạn cũng phải bắt đầu quá trình viết. Lưu ý rằng bạn có thể nhúng nó sau này vào văn bản đánh giá tài liệu của mình. Điều quan trọng là phải làm theo các nguồn của bạn với các trích dẫn để tránh đạo văn. Bạn nên tạo một thư mục có chú thích trong đó bạn tổng hợp thông tin trích dẫn đầy đủ và viết phần tóm tắt và phân tích cho từng nguồn. Nó giúp bạn ghi nhớ những gì bạn đọc và tiết kiệm thời gian cho bạn sau này. Một điều bạn cần lưu ý là mọi thông tin bạn lấy trên bài viết tham khảo đều phải trích dẫn nguồn tham khảo đầy đủ.

 

4.2. Tìm sự kết nối và chủ đề

Dựa trên việc đọc và ghi chú của bạn, bạn có thể tìm kiếm:

 • Xu hướng và mô hình (về lý thuyết, phương pháp hoặc kết quả)
 • Chủ đề: Những câu hỏi hoặc khái niệm
 • Tranh luận, mâu thuẫn và phản biện
 • Các ấn phẩm quan trọng: Có bất kỳ lý thuyết hoặc nghiên cứu có ảnh hưởng nào đã thay đổi hướng của lĩnh vực này không?
 • Những “lỗ hổng” nghiên cứu: Những gì còn thiếu trong tài liệu? Có những điểm yếu cần được giải quyết?
 • Bước này sẽ giúp bạn tìm ra cấu trúc đánh giá tài liệu của bạn và (nếu có thể) cho thấy nghiên cứu của bạn sẽ đóng góp như thế nào vào hiểu biết hiện có.

 

4.3. Lập kế hoạch phân tích biện minh của bạn

Bạn nên có ý tưởng sơ bộ về chiến lược của mình trước khi bắt đầu viết. Tùy thuộc vào độ dài của bài đánh giá tài liệu của bạn, bạn có thể kết hợp một số chiến lược này, ví dụ: cấu trúc tổng thể của bạn có thể theo chủ đề, nhưng mỗi chủ đề được đề cập theo thứ tự thời gian.

 

4.4. Triển khai viết phần cơ sở lý thuyết

Giống như bất kỳ bài viết học thuật nào khác, bài luận của bạn nên có phần mở đầu, thân bài và kết luận.

Giới thiệu

Phần giới thiệu nên thiết lập rõ ràng phương hướng và mục đích của việc xem xét tài liệu.

Thân bài (phần chính)

Tùy thuộc vào độ dài của tổng quan nghiên cứu của bạn, bạn có thể muốn chia nó thành các tiểu mục. Bạn có thể sử dụng phụ đề cho từng chủ đề, giai đoạn hoặc cách tiếp cận.

Trong phần này bạn cần:

Tóm tắt và tổng hợp: Phác thảo các điểm chính từ mỗi nguồn và kết hợp chúng thành một thể thống nhất Phân tích và diễn giải: không chỉ diễn giải các nhà nghiên cứu khác. Thêm diễn giải của riêng bạn nếu có thể và thảo luận về tầm quan trọng của các kết quả liên quan đến toàn bộ tài liệu. Đánh giá nghiêm túc: Đề cập đến điểm mạnh và điểm yếu của các nguồn của bạn. Sử dụng chuyển đổi chủ đề và cụm từ để tạo kết nối, so sánh và tương phản

Phần kết luận

Trong kết luận, bạn nên tóm tắt những phát hiện chính bạn đã lấy từ tài liệu và nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng.

 

5. Tips hay khi viết cơ sở lý luận trong bài luận văn

Hiểu câu hỏi nghiên cứu Đừng bắt đầu phân tích tài liệu cho đến khi bạn đã làm rõ các câu hỏi nghiên cứu trong đầu. Điều này sẽ giúp bạn tránh lãng phí hàng giờ để đọc không mục đích. Hiểu các vấn đề cơ bản và xem xét tài liệu thông qua “lăng kính” này. 

Nghiên cứu phải sâu và rộng Bạn phải thể hiện khả năng tìm tài liệu liên quan từ nhiều nguồn khác nhau bằng cách sử dụng tất cả các thư viện trường đại học và cao đẳng có sẵn, kiểm tra trang web để biết các tài nguyên bổ sung để đưa vào đề cương nghiên cứu của bạn.

 Các trích dẫn phải liên quan đến nội dung chính của bài luận Một sai lầm phổ biến khi viết bài phê bình nghiên cứu mà nhiều bạn mắc phải là sa lầy vào phần mô tả nội dung của vô số sách, tạp chí, bài báo và báo cáo. Do đó, hãy dành nhiều thời gian để phân tích tầm quan trọng so sánh của các nguồn khác nhau cho mục đích của riêng bạn.

 Xác định từ khóa chủ đề Xác định các từ khóa sẽ giúp bạn thu hẹp phạm vi tìm kiếm tài liệu và đánh giá các chủ đề chính cần được đưa vào đánh giá nghiên cứu của bạn.

 Xin vui lòng cho một đánh giá Cung cấp một đánh giá hoặc phê bình cho thấy rằng bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu nghiên cứu. Vì vậy, hãy đặt câu hỏi và mổ xẻ vấn đề nếu bạn có thể.

Trên đây Trường Cao Đẳng Kiên Giang vừa giới thiệu tới bạn đọc nội dung bài viết Cơ sở lý luận là gì? Cách viết cơ sở lý luận trong bài như thế nào? Mời các bạn tham khảo!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button