Blog

Cách root trình giả lập BlueStacks trên PC

Trình giả lập Android nổi tiếng BlueStacks có thể root và giúp bạn “chơi” một số tính năng hữu ích lúc root. Tìm hiểu cách root trình giả lập BlueStacks trên PC của bạn thông qua các hướng dẫn sau.

Tải xuống dụng cụ BlueStacks Tweaker Tại https://bstweaker.tk/.

bước 1: Đóng ứng dụng BlueStacks Mở BlueStacks Tweaker Hướng lên.

Mở BlueStacks Tweaker

Bước 2: Chuyển sang thẻ xuất xứ (lần trước hết) => mở khóa (2)..

Chuyển sang thẻ gốc,[ロック解除]Chọn

Sau lúc bạn nhìn thấy các từ Root.Unlock: Android: True Các tuyến đường thành công được hiển thị.Bấm vào biểu tượng chơi Mở BlueStacks.

Nhấp vào biểu tượng Play để mở BlueStacks

Bước 3: Sau BlueStacks Nhấp để khởi chạy đầy đủ Thiết đặt SuperSu hơn thế nữa BlueStacks Tweaker Thiết đặt ứng dụng SuperSu “thần thánh” cho các thiết bị đã root.

[BlueStacks TweakerにSuperSuをインストールする]Bấm để cài đặt ứng dụng

Một thông báo nhỏ có nội dung ở dưới cùng SuperSu: Android: Thiết đặt True Được hiển thị là thành công.Nhấp chuột Cập nhật thư viện Su BlueStack sẽ tự động đóng lúc bạn cập nhật thư viện Su của mình.

[Suライブラリの更新]Nhấp để cập nhật thư viện Su của bạn và BlueStack sẽ tự động đóng

Bước 4: Thông báo SuperSu: Android: Cập nhật True Được hiển thị là thành công.Sau đó bấm vào biểu tượng chơi Khởi động lại BlueStacks.

Nhấp vào biểu tượng Play để mở lại BlueStacks

Bước 5: Tải xuống ứng dụng Trình rà soát gốc và xác minh rằng BlueStacks đã được root thành công. Bạn có thể sử dụng dụng cụ rà soát root như hình dưới đây. Liên kết tải xuống ứng dụng từ đây: https: //play.google.com/store/apps/details? id = com.joeykrim.rootcheck & hl = vi & gl = US

Tải xuống ứng dụng kiểm tra lộ trình và xác minh rằng BlueStacks đã được root thành công

Bước 6: Mở ứng dụng và nhấp vào Kiểm tra tuyến đường..

Mở ứng dụng và[ルートの確認]Nhấp chuột

Sau đó nhấn vào tha lỗi Cấp đặc quyền của người dùng siêu cấp cho ứng dụng của bạn.

[付与]Nhấp để cấp quyền người dùng cấp trên cho ứng dụng

thông báo chúc mừng! Được hiển thị là thành công.

Chúc mừng!Xuất hiện như một thành công

Mô tả bài viết giúp dễ dàng root trình giả lập BlueStacks trên PC của bạn. Chúc may mắn!

..Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button