Giáo dục

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023

Môn toán đối với nhiều học sinh là một môn học khó, đặc biệt là với những em học sinh lớ 1. Nhằm để ôn luyện thêm cho những em về môn toán, Trường Cao Đẳng Kiên Giang sẽ đưa ra bộ đề kiểm tra cuối học kỳ 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023.

1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo – có đáp án mới nhất

TRƯỜNG TIỂU HỌC A

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN VĂN A

LỚP 1B

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ II niên học 2022 – 2023

MÔN TOÁN – LỚP 1

(Thời gian: 35 phút)

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng

Câu 1: Số lớn nhất có 2 chữ số là:

A. 90

B. 10

C. 99

Câu 2: Số 36 gồm:

A. 3 chục và 6 đơn vị

B. 36 chục

C. 6 chục và 3 đơn vị

Câu 3: những số 79, 81, 18 được viết theo trình tự từ lớn tới bé là

A. 79, 18, 81

B. 18, 79, 81

C. 81, 79, 18

Câu 4: Trong hình bên có bao nhiêu khối lập phương

A. 10

B. 20

C. 30

Câu 5: Đọc lại tờ lịch bên

A. Thứ sáu, ngày 11

B. Thứ ba, ngày 11

C. Thứ tư, ngày 11

Câu 6: Điền vào chỗ trống:

Đồng hồ chỉ 9 giờ 00 phút

PHẦN B: TỰ LUẬN

Bài 1: 

a. Đặt tính rồi tính: 35 + 24 = 59; 76 – 46 = 30

b. Tính nhẩm: 30 + 30 = 60; 70 – 40 – 10 = 20

c. Điền >, <, =: 34 43; 40 + 30 60

Bài 2: Viết phép tính rồi nói câu trả lời: 

Bạn Nam hái được 20 bông hoa, bạn Lam hái được 10 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?

Phép tính: 20 + 10 = 30

Trả lời: Cả hai bạn hái được 30 bông hoa

Bài 3: Điền số thích hợp vào sơ đồ

Bài 4: 

a. Hình vẽ bên có:

hình vuông

hình tam giác

b. Băng giấy dài bao nhiêu cm?

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số 51 là số liền sau của 50 và liền trước của 52

 

2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều – có đáp án mới nhất

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ huấn luyện A

TRƯỜNG TIỂU HỌC B

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI niên học 2022 – 2023

MÔN TOÁN 1

(Thời gian làm bài: 35 phút)

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

A. Một tuần lễ em đi học 7 ngày S

B. Một tuần lễ em đi học 5 ngày Đ

Bài 2: 

Hình vẽ bên có:

hình tam giác

hình vuông

Bài 3: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

a. Số gồm 8 chục và 5 đơn vị là:

A. 80

B. 50

C. 85

D. 58

b. Số 55 đọc là:

A. Năm năm

B. Năm mươi lăm

C. Lăm mươi năm

D. Lăm mươi lăm

Bài 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a. Điều số vào ô trống cho thích hợp: 85 – ? = 42

A. 61

B. 34

C. 43

D. 16

b. Phép tính có kết quả bé hơn 35 là:

A. 76 – 35

B. 76 – 53

C. 23 + 32

D. 15 + 20

Bài 5: Đặt tính rồi tính

42 + 16 = 58

 

 

89 – 23 = 67

 

 

76 + 3 = 79

 

 

98 – 7 = 91

 

 

Bài 6: Cô giáo có 68 cái khăn mặt, cô giáo đã tặng cho những bạn học sinh 34 cái khăn mặt. Hỏi cô giao òn lại bao nhiêu cái khăn mặt?

Trả lời: Cô giáo còn lại 34 cái khăn mặt

Bài 7: Viết vào chỗ chấm

a. Đọc số:

89: Tám mươi chín

56: Năm mươi sáu

b. Viết số:

Bảy mươi tư: 74

Chính mươi chín: 99

Bài 8: Điền <, >, = ?

95 59 67 – 12 60 + 5
87 97 35 + 34 98 – 45

Bài 9: 

a. Với những số 56, 89, 33 và những dấu +, -, =. Em hãy lập tất cả những phép tính đúng

những phép tính đúng là: 56 + 33 = 89; 33 + 56 = 89; 89 – 33 = 56; 89 – 56 = 33

b. Cho những chữ số: 1, 5, 3, 7 em hãy viết những cố có hai chữ số bé hơn 52

những số có hai chữ số bé hơn 52 là: 15, 13, 31, 35, 51, 17, 37

Bài 10: Cho những số: 46, 64, 30, 87, 15:

a. Số lớn nhất là: 87

b. Số bé nhất là: 15

c. những số được sắp xếp theo trình tự từ bé tới lớn: 15, 30, 46, 64, 87

 

3. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – có đáp án mới nhất

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 niên học 2022 – 2023

I. Phần trắc nghiệm: m hãy khoanh trong vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: Trong những số 48, 19, 92, 59 số lớn nhất là số:

A. 48

B. 19

C. 92

D. 59

Câu 2: nếu như thứ hai là ngày 12 thì thứ năm tuần đó là:

A. Ngày 15

B. Ngày 16

C. Ngày 17

D. Ngày 18

Câu 3: Số “sáu mươi tư” được viết là:

A. 64

B. 46

C. 60

D. 40

Câu 4: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ: 4 giờ

Câu 5: Độ dài của chiêc bút chì dưới đây theo đơn vị xăng – ti – mét là: 6 cm

II. Phần tự luận 

Câu 6: Sắp xếp những số 74, 14, 83, 25 theo trình tự từ bé tới lớn:

những số theo thứ từ từ bé tới lớn là: 14, 25, 74, 83

Câu 7: Điều số thích hợp vào chỗ chấm

Hình dưới đây có 4 hình tam giác

Câu 8: Đặt rồi tính

26 + 1 = 27 17 – 5 = 12  45 + 12 = 57 98 – 57 = 41

Câu 9: Viết phép tính thích hợp và trả lời nghi vấn:

Lan có 27 quả táo. Nam có 25 quả táo. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu quả táo?

Phép tính: 27 + 25 = 52

Trả lời: hai bạn có tổng cộng 52 quả táo

Câu 10: Nối:

75 – Bảy mươi lăm

18 – Mười tám

27 – Hai mươi bảy

53 – Năm mươi ba

12 – Mười hai

84 – Tám mươi tư

92 – Chín mươi hai

46 – Bốn mươi sáu

 

4. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự đồng đẳng – có đáp án mới nhất

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Lớp 1B

Trường Tiểu học M

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II niên học 2022 – 2023

MÔN TOÁN LỚP 1

Thời gian 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Số 74 gồm 7 chục và 4 đơn vị Đ

Số 47 gồm 70 và 4 S

Số 74 gồm 7 và 4 S

Số 74 gồm 4 chục và 7 đơn vị S

2. Trong những số 16, 68, 90, 07. Số tròn chục là:

A. 16

B. 68

C. 07

D. 90

3. Nối số với cách đọc: 

Sáu mười bảy – 67

Năm mươi tư – 54

Chín mươi – 90

Tám mươi mốt – 81

4. Số lớn nhất trong dãy số sau: 56, 78, 97, 79 là:

A. 56

B. 78

C. 79

D. 97

5. Nối với dấu thích hợp: 

36 < 38 ; 74 > 69 ; 57 < 75 ; 60 = 50 + 10

6. Hình vẽ bên có: 

A. 4 hình tam giác

B. 3 hình tam giác

C. 5 hình tam giác

D. 6 hình tam giác

7. Đo và ghi số đo thích hợp:

8. Đặt rồi tính:

98 – 25 = 73

 

 

3 + 24 = 27

 

 

35 + 43 = 78

 

 

87 – 7 = 80

 

 

9. Nối giờ tương ứng với mỗi chiếc đồng hồ:

Theo trình tự từ trái sang phải:

Đồng hồ 1: 1 giờ

Đồng hồ 2: 6 giờ

Đồng hồ 3: 8 giờ

Đồng hồ 4: 11 giờ

10. Mẹ lan mua 3 chục quả trứng gà, mẹ rán hết 10 quả trứng gà. Hỏi mẹ Lan còn lại bao nhiêu quả trứng gà

Phép tính: 30 – 10 = 20

Trả lời: Mẹ Lan còn lại 20 quả trứng gà

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin chi tiết về chủ đề bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán mới nhất 2023 mà Trường Cao Đẳng Kiên Giang phân phối tới quý độc giả. Ngoài ra quý độc giả có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề bộ đề thi học kì 2 lớp 1 Sách mới có đáp án năm 2022 – 2023 của Trường Cao Đẳng Kiên Giang. Còn bất kì điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email chi tiết yêu cầu cụ thể tới trực tiếp địa chỉ email: Tư vấn pháp luật qua email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Trường Cao Đẳng Kiên Giang. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button