Blog

Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh (2 Mẫu) Bản kiểm điểm cá nhân học sinh cuối kỳ, cuối năm

Tự đánh giá hạnh kiểm của học sinh Là biểu mẫu được sử dụng vào cuối mỗi học kỳ hoặc cuối năm học để học sinh tự đánh giá quá trình giáo dục và tuân thủ các tiêu chuẩn của nhà trường.

Trong nội dung của phiếu tự đánh giá hạnh kiểm của học sinh; Cần đưa vào các thông tin cơ bản như chức danh, tên học sinh, lớp, điểm mạnh và điểm yếu, vi phạm của học sinh trong năm. Đây là một trong những cơ sở để giáo viên phân loại hạnh kiểm học sinh. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm hồ sơ xếp loại hạnh kiểm của học sinh. Dưới đây là hai ví dụ về cách tự đánh giá hạnh kiểm của học sinh, mời bạn đọc tham khảo.

Tự Đánh giá Hành vi của Học sinh – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——- o0o ———

DANH SÁCH KIỂM TRA CÁ NHÂN

Học kỳ… (20… – 20… năm học)

Thân mến: Giáo viên chủ nhiệm lớp: …………………………………………………….

Tên của tôi:…………………………………………………………………………………

Học sinh lớp ………………………. Trường học :……………………………………….…

Trong năm học… (20… – 20…) vừa qua, tôi có những thuận lợi và khó khăn sau:

– Về ưu điểm: …………………………………………………………………………… ..

Hoạt động phong trào: ……………………………………………………….

Học:…………………………………………………………………………………….

Các vấn đề khác:…………………………………………………………….

– Nhược điểm: Tôi đã mắc một số lỗi sau đây trong học kỳ trước:

lỗi vi phạm Các chương trình
Thiếu quyền, vui lòng quay lại
vắng mặt không chính đáng
không chuẩn bị lớp học
làm bài tập về nhà
học
Tôi bị điểm kém (
không có huy hiệu
không có đồng phục
Bị các nhà quản lý phê bình
mất TT
SDB chỉ trích
gây chiến
thiếu tôn trọng giáo viên

Các vi phạm khác:……………………… ..

* Tự đánh giá: ……………………………………………………….

* Ý kiến ​​cá nhân: …………………………………………………….

Đây là bài kiểm tra cá nhân của tôi. Kính mong cô giáo xem xét, xếp loại hạnh kiểm của …………. cho bạn.

Tôi xin hứa rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để tuân thủ các quy tắc và làm việc tốt hơn trong giai đoạn tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…, ngày tháng năm…

Sinh viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Biểu mẫu Tự đánh giá Hành vi của Học sinh – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Thân mến: Giám đốc…………..

Tên và họ:………………………………………………………………………….

Học sinh lớp: ……………… Trường: ……………………….

Trong suốt học kỳ…. Trong năm học 2021-2022 vừa qua, tôi đã trải qua những thuận lợi và khó khăn sau:

+ Ưu điểm:

Trong học kỳ vừa qua, tôi đã đạt được những lợi ích sau:

Học:……………………………………………………………………….

Bài học:………………………………………………………………………..

Hoạt động phong trào: ……………………………………………………….

Các vấn đề khác: …………………………………………………………….

Về nhược điểm:

Tuy nhiên, tôi đã mắc phải những sai lầm sau:

– Nghỉ học: …… .lần.

– Nghỉ học không phép: …… .lần.

– Đi học muộn: …… .lần.

– Nói to trong giờ học: …… .lần.

– Gián đoạn, mất tập trung trong giờ học: …… .lần.

– Vô lễ với cô giáo: …… ..lần.

………………………………………………………………….

Với những thuận lợi và khó khăn trên, tôi xin đánh giá hành vi của cá nhân như sau:

+ Tự đánh giá: ……………………………………………………….

Ngoài ra, tôi cũng muốn đưa ra một số đề xuất về khóa học cho học kỳ tới, tôi hy vọng, thưa ông.

+ Ý kiến ​​cá nhân:

Đây là ý kiến ​​cá nhân của tôi. Em mong cô giáo nhận xét, đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của em.

Trong học kỳ tới, em xin hứa sẽ chăm chỉ học tập tốt hơn, chấp hành tốt nội quy, cống hiến nhiều hơn nữa cho lớp, cho trường. xin chân thành cảm ơn!

………., ngày tháng năm……

Sinh viên
(Ký và ghi rõ họ tên)  • #Bản #tự #xếp #loại #hạnh #kiểm #của #học #sinh #Mẫu #Bản #kiểm #điểm #cá #nhân #học #sinh #cuối #kỳ #cuối #năm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button