Giáo dục

Bài tập phát âm và trọng âm trong tiếng Anh có đáp án chọn lọc

Dưới đây công ty Trường Cao Đẳng Kiên Giang xin gửi tới quý khách hàng nội dung liên quan đến bài tập phát âm và trọng âm trong tiếng anh có đáp án chọn lọc qua bài viết sau:

1. Cách phát âm và đánh trọng âm tiếng anh

Phát âm và đánh trọng âm là hai khía cạnh quan trọng trong việc học tiếng Anh.

– Phát âm tiếng Anh

Trong tiếng Anh có 44 âm và những âm này được phân chia thành 2 loại chính: nguyên âm (vowel) và phụ âm (consonant).

+ Nguyên âm: A, E, I, O, U và đôi khi Y. Mỗi nguyên âm có một cách phát âm riêng và cần phải luyện tập nhiều để phát âm chuẩn xác.

+ Phụ âm: có nhiều âm phụ âm khác nhau nhưng chúng ta cần lưu ý những âm phát âm khác nhau trong các từ khác nhau như th: thin, that; sh: ship, shop; ch: chat, cheap; zh: pleasure, measure; ng: sing, strong;…

Để phát âm chuẩn, người học cần phải chú ý đến sự khác biệt giữa âm tiếng Anh và âm tiếng Việt, đặc biệt là các âm không có trong tiếng Việt. Bạn có thể luyện tập phát âm bằng cách nghe và đọc kèm theo, hoặc tham gia các lớp học phát âm chuyên nghiệp.

– Đánh trọng âm tiếng Anh

Trong tiếng Anh, mỗi từ đều có một âm tiết được đánh trọng âm. Trọng âm là âm tiết được nhấn mạnh hơn trong từ.

Đánh trọng âm đúng là rất quan trọng vì nó có thể thay đổi ý nghĩa của từ. Ví dụ:

+ PREsent (nghĩa là món quà) – preSENT (nghĩa là hiện tại)

+ CONduct (nghĩa là hành vi) – conDUCT (nghĩa là chỉ đạo)

Đánh trọng âm có thể được xác định bằng cách học và nắm vững các quy tắc sau:

– Trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu tiên của từ (Ví dụ: friend, happy)

– Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai từ cuối của từ nếu từ có hơn hai âm tiết (Ví dụ: banana, umbrella)

– Các từ tiếng Anh có trọng âm khác nhau dù có cùng đánh vần (Ví dụ: record (nghĩa là ghi lại) – record (nghĩa là tài liệu ghi âm));

Cách đánh trọng âm những từ chứa vần đặc biệt

– Danh từ chỉ môn học: Trọng âm cách âm tiết cuối một âm tiết.

Ví dụ:

Chocolate /ˈtʃɒk.lɪt/ (sô-cô-la)

Favorite /ˈfeɪ.vrɪt/ (ưa thích)

Lite /laɪt/ (nhẹ, không nặng)

Absolute /ˈæb.sə.luːt/ (tuyệt đối)

Attitude /ˈæt.ɪ.tjuːd/ (thái độ)

Substitute /ˈsʌb.stɪ.tjuːt/ (thay thế)

– Danh từ có 3 âm tiết trở lên: Trọng âm thường đặt ở âm tiết thứ hai tính từ đầu.

Ví dụ:

University /ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/ (đại học)

Opportunity /ˌɒp.əˈtjuː.nɪ.ti/ (cơ hội)

Economy /ɪˈkɒn.ə.mi/ (kinh tế)

Environmental /ɪnˌvaɪ.rənˈmɛn.təl/ (môi trường)

Philosophy /fɪˈlɒs.ə.fi/ (triết học)

Technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/ (công nghệ).

Cách đánh trọng âm trong tiếng Anh cũng rất quan trọng và ảnh hưởng đến sự hiểu nhầm trong giao tiếp. Trọng âm là sự nhấn mạnh vào âm tiết nào trong từ, tạo ra sự khác biệt về âm thanh và cách phát âm. Trọng âm thường đặt ở âm tiết thứ hai từ cuối cùng, ví dụ như “comPANy”, “reALize”, “aBOUT”, “deCIDE”. Tuy nhiên, cũng có những từ có trọng âm đặt ở âm tiết đầu tiên, như “aMONG”, “aSIDE”, “aHEAD”. Ngoài ra, cũng có những trường hợp khi cùng một từ có thể có nhiều trọng âm khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh và cách sử dụng. Ví dụ, từ “REcord” có thể có trọng âm đặt ở âm tiết đầu tiên khi nó được sử dụng như danh từ, nhưng khi nó được sử dụng như động từ thì trọng âm lại đặt ở âm tiết thứ hai. Việc đánh trọng âm đúng cách sẽ giúp người nói tránh được sự hiểu nhầm trong giao tiếp và cảm thấy tự tin hơn khi nói tiếng Anh. Để có thể đánh trọng âm đúng, bạn có thể luyện tập bằng cách nghe và phát âm nhiều từ và câu khác nhau, hoặc tìm hiểu các quy tắc phát âm cơ bản trong tiếng Anh.

 

2. Tại sao cần đánh trọng tâm trong tiếng anh

Việc đánh trọng âm trong tiếng Anh rất quan trọng vì nó giúp người nói diễn đạt và giao tiếp hiệu quả hơn. Các từ tiếng Anh có thể có độ dài và số lượng âm tiết khác nhau, và đánh trọng âm đúng sẽ giúp người nghe dễ hiểu hơn về ý nghĩa của câu. Nếu bạn không đánh trọng âm đúng, câu của bạn có thể bị người nghe hiểu sai hoặc nhầm lẫn về ý nghĩa. Ngoài ra, đánh trọng âm cũng giúp người nói tự tin hơn trong việc phát âm tiếng Anh và tránh được sự lặp lại hay nhàm chán trong cách nói.

Đánh trọng âm cũng có thể giúp người học tiếng Anh nhận ra được các mẫu ngữ pháp, từ vựng và cách phát âm đúng của tiếng Anh. Điều này rất hữu ích trong quá trình học tập và nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Khi đọc văn bản tiếng Anh, đánh trọng âm đúng cách sẽ giúp người đọc phát âm chính xác các từ, cụm từ và câu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người học tiếng Anh, giúp họ phát âm chính xác và truyền tải ý nghĩa của văn bản một cách hiệu quả. Việc đánh trọng âm đúng cách cũng giúp người nói tiếng Anh truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng và dễ hiểu hơn. Khi đánh trọng âm sai, người nghe có thể dễ dàng hiểu nhầm hoặc không hiểu được ý nghĩa của từ hoặc câu.

Ngoài ra, đánh trọng âm đúng cách cũng giúp tăng tính thẩm mỹ của câu văn. Những từ được đánh trọng âm đúng sẽ được phát âm mạnh mẽ và rõ ràng hơn, giúp câu văn trở nên ấn tượng và cuốn hút hơn. Vì vậy, việc học cách phát âm và đánh trọng âm đúng cách là rất quan trọng đối với việc học tiếng Anh và giao tiếp hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày.

 

3. Bài tập phát âm và trọng âm trong tiếng Anh có đáp án chọn lọc

Đây là một số bài tập về phát âm và trọng âm trong tiếng Anh kèm theo đáp án để bạn có thể tự kiểm tra và nâng cao kỹ năng của mình:

1. Choose the word with the stress on the FIRST syllable:

A. hotel

B. prefer

C. tourist

D. cinema

=> Answer: a) hotel

2. Choose the word with the stress on the SECOND syllable:

a) guitar

b) present

c) weekend

d) perfume

=> Answer: b) present

3. Choose the word with the stress on the THIRD syllable:

a) banana

b) computer

c) incredible

d) opposite

=> Answer: c) incredible

4. Choose the word with the stress on the FOURTH syllable:

a) photography

b) individual

c) abbreviation

d) autobiography

=> Answer: b) individual

5. Choose the word with the stress on the FIFTH syllable:

a) opportunity

b) popularize

c) congratulations

d) investigation

=> Answer: c) congratulations

6. Choose the word with the stress on a different syllable from the others:

a) yesterday

b) arrive

c) typical

d) generate

=> Answer: c) typical (the stress is on the first syllable, while the others have the stress on the second syllable)

7. Choose the word with a different stress pattern from the others:

a) economy

b) biology

c) geography

d) photography

=> Answer: d) photography (the stress is on the fourth syllable, while the others have the stress on the third syllable)

8. Choose the word that rhymes with the other words:

a) table

b) capable

c) disable

d) criminal

=> Answer: b) capable (rhymes with table and disable)

9. Choose the word that doesn’t rhyme with the other words:

a) hard

b) card

c) yard

d) smart

=> Answer: d) smart (doesn’t rhyme with the other -ard words)

10. Choose the word that has a different vowel sound from the others:

a) food

b) blue

c) soon

d) rule

=> Answer: d) rule (has a different vowel sound from the others, which are all pronounced with the “oo” sound)

11. Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại:

a) banana

b) guitar

c) camera

d) tomato

=> Đáp án: d) tomato

12. Chọn từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai:

a) banana

b) elephant

c) guitar

d) calendar

=> Đáp án: c) guitar

13. Chọn từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba:

a) elephant

b) banana

c) camera

d) calendar

=> Đáp án: d) calendar

14. Chọn từ có trọng âm rơi vào âm tiết cuối cùng:

a) elephant

b) banana

c) guitar

d) tomato

=> Đáp án: b) banana

15. Chọn từ có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên:

a) banana

b) elephant

c) guitar

d) tomato

=> Đáp án: b) elephant

Dạng bài tập 2: Thực hiện tập đọc các từ và câu có đánh trọng âm đúng:

a) Computer /kəmˈpjuː.tər/ (máy tính)

b) Restaurant /ˈrɛs.tə.rɒnt/ (nhà hàng)

c) Photography /fəˈtɒɡ.rə.fi/ (nhiếp ảnh)

d) Successful /səkˈsɛs.fəl/ (thành công)

e) History /ˈhɪs.tər.i/ (lịch sử)

f) University /ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/ (đại học)

g) Delicious /dɪˈlɪʃ.əs/ (ngon miệng)

h) Necessary /ˈnɛs.ə.sər.i/ (cần thiết)

i) Beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/ (đẹp đẽ)

j) Mathematics /ˌmæθ.əˈmæt.ɪks/ (toán học).

Trên đây là nội dung tư vấn mà công ty Trường Cao Đẳng Kiên Giang muốn gửi tới quý khách hàng. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc hay câu hỏi pháp lý khác thì vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 19006162 để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button