Blog

Axit metacrylic là gì? Tính chất của axit metacrylic

Axit metacrylic

Axit metacrylic là gì? Tính chất của axit metacrylic được Trường Cao Đẳng Kiên Giang gửi tới bạn đọc nội công thức Axit metacrylic cũng như tính chất hóa học. Hy vọng thông qua tài liệu giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo.

I. Công thức axit metacrylic

Công thức cấu tạo: CH2=C(CH3)−COOH

Công thức cấu tạo axit metacrylic

Axit metacrylic theo định nghĩa là một axit bão hòa với công thức là C4H6O2 và thường được dùng để sản xuất nhựa.

II. Tính chất vật lí axit metacrylic

Axit metacrylic: là một chất lỏng nhớt và không màu, mùi khó chịu.

C4H6O2 có thể bị hòa tan trong nước ấm và trộn với hầu hết các dung môi hữu cơ khác.

III. Tính chất hóa học axit metacrylic

1. Axit metacrylic tác dụng với Br2

CH2=C(CH3)COOH + Br2 → CH2Br−CBr(CH3)−COOH

2. Axit metacrylic tác dụng với NaOH

NaOH + CH2=C(CH3)COOH → H2O + CH2=C(CH3)COONa

3. Axit metacrylic tác dụng với H2

CH2=C(CH3)−COOH + H2 → CH3−CH(CH3)−COOH

4. Axit metacrylic tác dụng với ancol metylic

CH3OH + CH2=C(CH3)COOH → CH2=C(CH3)COOCH3 + H2O

……………………………………

Bản quyền bài viết thuộc trường Cao Đẳng Kiên Giang. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Cao Đẳng Kiên Giang (Kgtec.edu.vn)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button